Suomen reservipiirien toiminnanjohtajat neuvottelivat päämajakaupungissa

Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton toiminnanjohtajien vuoden toiset neuvottelupäivät pidettiin 22-23.8.2012 Mikkelissä. Paikalla oli 24 toiminnanjohtajaa lähes jokaisesta maamme piiristä.  Ohessa ryhmäkuva osallistujista Suomen Reserviupseeriliiton kunniapuheenjohtajan CGE Mannerheimin tarkastelevan katseen alla Mikkelin torin laidalla.

Toiminnanjohtajat Marskin patsaalla Mikkelissä

Tapahtuma oli tänä vuonna Reserviläisliiton järjestelyvastuulla jotenka liiton 1. varapuheenjohtaja Osmo Suominen avasi neuvottelupäivät. Avaussanoissaan hän luotasi reserviläisliittojen yhteisiä haasteita jäsenkehitystä ja jäsenkenttiä yhdistäviä toimia. ”Pelkästään järjestölehdellä ja postin tuomalla jäsenmaksulomakkeella ei rakenneta tyytyväistä jäsenistöä”.

Maavoimien Esikunnassa työskentelevä vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja evHannu Hyppönen alusti seuranneessa puolitoista tuntia kestäneessä esityksessään puolustusvoimien toimia ja tavoitteita tulevan 230 000 sijoitetun reserviläisen taitojenkehittämisessä.  Ev Hyppönen näki tulevaisuuden asepalveluksen valikoivana ja reservinväen toimintakyvn yhteiskunnallisena haasteena. Hän asetti pohdittavaksi kysymyksen siitä, että ”koulutetaanko sotilaiksi vain palvelus- ja kenttäkelpoiset taistelijat”. Reserviläisen omaehtoisen kouluttautumisen ja kehittymisen hän näki sijoittamisen ja ylennnyksien edellytyksinä. Alustuksen jälkeen aukesi erittäin vilkas keskustelutuokio.

RUL:n toiminnanjohtaja Janne Kosonen tarttui puheenvuorossaan ampuma-ase- ja ratalakien toisen vaiheen tilaan todeten mm. sen että puolustusvoimien nykyisistä 49 ampumarata-alueista karsiutunee vain kymmenkunta puolustusvoimauudistuksessa. Aluetoimistojen järjestämistä reserviläisten 31 kuulemistilaisuuksista Hyppönen ja Kosonen tiesivät ja kertoivat aluetoimistojen raporttien saapuneen ja esittely asiasta tehdään puolustusvoimien johdolle. Toiminnanjohtaja Kosonen peräänkuulutti uudenlaista yhteistyötä reserviläisten ja puolustusvoimien välille.

Päivän ehkä tärkeintä antia oli kuitenkin järjestösihteeri Saku Liehun käytännön esitys ja demo uudesta toimintalomakkeesta joka otetaan käyttöön kuluvan vuoden toimintaa liitoille raportoitaessa. Toimintalomake löytyy RUL:n uusien verkkosivujen etusivun oikeasta alareunasta kirjautumalla yhdistyksen käyttäjätunnus-salasana yhdistelmällä. Jokainen yhdistys saa Liehulta lähiaikana tarvittavat ohjeet ja tunnukset käyttöönsä. Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg tarkasteli puheenvuorossaan toteutunutta vuotta ja vuoden 2013 tavoitteita ja tapahtumia. Jäsenhankinta ja -huolto on kummankin liiton ykkösasioita tulevanakin vuonna.

Kokouspäivän päätteeksi toiminnanjohtajat vierailivat kolmen sodan aikana käytössä olleessa Päämajamuseossa ja Viestikeskus Lokissa. Molemmissa museoissa henki historia käsinkosketeltavasti vastaamme. Marsalkan askeettinen työhuone hiljensi jokaisen huoneessa käyneen karuudellaan. Yhteinen näkemyksemme laskeutuessamme portaikossa oli että ”onneksi Suomen puolustusvoimat ovat menneiden vuosikymmenien aikana pysynyt sotataidon ja varusteiden kehityksen mukana”.

Neuvottelupäivien päätteeksi julkistettiin ”Vuoden piirilehti” kiertopalkinnon saanut piiri. Valinnan on tehnyt Reserviläinen lehden päätoimittajan Mirva Brolan johdolla toiminut raati joka koostui lehdentekijöiden ammattilaisista. Keski-Suomen piirien onnittelut menevät Pohjois-Karjalaan ”Karjalan Pojat” lehden päätoimittajalle ja hänen avustajilleen. Palkinnon vastaanotti toiminnanjohtaja Ari Eskelinen.

Toiminnanjohtajat Kosonen, Eskelinen, Nyberg