Reserviläispiiri

Keski-Suomen Reserviläispiiri perustettiin 1958 ja sen 19 yhdistyksessä on 2423 jäsentä (2022). Piiri on yhteistoiminta- ja etujärjestö, joka yhdistystensä kautta kehittää ja ylläpitää reserviläisten sotilastietoja ja -taitoja sekä johtamisvalmiutta. Toimintamuotoja ovat aatteellinen maanpuolustustyö, koulutus, urheilu ja liikuntatoiminta.

Reserviläiskoulutuksessa keskitytään ennen kaikkea maastotoimintaan ja ammuntataitoihin. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry, Maanpuolustuskoulutus MPK, Keski-Suomen Aluetoimisto ja Puolustusvoimat.

Katso myös Keski-Suomen reserviläispiirin omat verkkosivut: https://keski-suomen-reservilaispiiri.reservilaisliitto.fi/

Lue Piirikirje 1/2023

Piiri noudatta toiminnassaan seuraavia arvoja:

  • isänmaallisuus
  • samanarvoisuus
  • luotettavuus
  • uskottavuus