Maanpuolustus

Maanpuolustus kuuluu kaikille!

Maanpuolustus on paljon muutakin kuin varusmiespalveluksen suorittaminen. Asevelvollisuus kestää sen vuoden loppuun, jolloin asevelvollinen täyttää 60 vuotta. Vaikka varusmiespalvelus onkin kaikkein intensiivisin koulutusjakso tuona aikana, sodanaikaisiin tehtäviin harjaantuminen edellyttää vuosien ajan jatkuvaa kertaamista sekä tiettyä ”elämänkoulun” mukanaan tuomaa kypsyyttä ja siviilielämän tietotaitoa.

Kuva © Puolustusvoimat, Försvarsmakten

Maanpuolustusta ei myöskään ole pelkästään asevelvollisuutta ja siihen välittömästi liittyviä toimintoja. Kaikki kriisi-, valmius- ja varautumistoiminta palvelee suurempaa kokonaismaanpuolustuksen tarkoitusta. Suomen alueellinen puolustus on mitoitettu ja sopeutettu väestön, taloudellisten voimavarojen, olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Painopiste on strategisen iskun ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa. Tämä merkitsee sitä, että kaikki toimet, joilla turvataan Suomen valtiollinen itsenäisyys sekä kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan, ovat itse asiassa maanpuolustuksellista toimintaa.

Ammattisotilaiden, varusmiesten ja reservin maanpuolustustyötä tukee vapaaehtoinen maanpuolustus. Päämääränä on maanpuolustustahdon lujittaminen, puolustuskyvyn edistäminen ja poikkeusoloihin varautumisen tukeminen. Vapaaehtoinen maanpuolustus kehittää kansalaisten ja viranomaisten valmiuksia osallistua yhteiskunnan tukemiseen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeavissa olosuhteissa.