Reserviupseeripiiri

Keski-Suomen Reserviupseeripiirin toiminnan painopiste on johtamiskoulutuksessa, koulutusjärjestelmän kehittämisessä, kenttäkelpoisuuden ja reserviupseereiden ampumatoiminnan turvaamisessa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Piirillä on vahvaa yhteistoimintaa Keski-Suomen Aluetoimiston, Ilmasotakoulun, Pioneerirykmentin, MPK:n, Keski-Suomen Reserviläispiirin, veteraanijärjestöjen ja muiden maanpuolustustahojen kanssa. Kenttäkelpoisuusasioissa tukeudutaan yhteistyöhön Suomen Reserviläisurheiluliiton ja Keski-Suomen Maanpuolustuspiirin kanssa. Kenttäkelpoisuuden kehittäminen merkitsee vahvaa panostusta ammuntaan, liikuntaan, maastotoimintaan sekä kenttäkelpoisuustestien järjestämiseen.

Tiedottamisessa käytetään piirien yhteistä Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehteä ja piirikirjeitä. Piiri osallistuu yhdessä reserviläispiirin kanssa messutapahtumiin (vast.) toimintansa esittelemiseksi.

Piiri palkitsee ja muistaa jäsenistöään ja yhteistyökumppaneitaan sekä kannustaa yhdistyksiään tekemään esityksiä jäsentensä huomioimiseksi ja ylentämiseksi heidän ansioistaan. Piiri panostaa alueensa hiljaisten yhdistysten järjestötoiminnan aktivointiin myötäillen RUL:n tavoitetta jäsenhankinnassa ja – huollossa sekä mahdollisesti taloudellisesti.