Reserviläisilta Äänekoskella

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Äänekosken paikallisosasto järjesti
yhteistyössä Ääneseudun reserviläisjärjestöjen- sekä Länsi-Suomen Sotilasläänin
Keski-Suomen aluetoimiston kanssa Reserviläisillan Äänekosken kaupungintalolla
tiistaina 27.5.2014.

Illan pääpaino oli puolustusvoimauudistuksen vaikutuksissa sekä maavoimien
uudistetussa taistelutavassa (MAAVTST2015), joka on otettu käyttöön koko
valtakunnassa vuoden 2013 alusta. Maavoimien taistelu on kehitetty vastaamaan
tulevaisuuden taistelukentän vaatimuksia. Taistelevien joukkojen on jatkossa
hyödynnettävä entistä paremmin ja monipuolisemmin eri taistelulajeja.
Taktisista periaatteista korostuu entistä enemmän yllätyksellisyys, oveluus ja
olosuhteiden sekä maaston hyväksikäyttö. Johtamisessa ja joukkojen käytössä
korostuvat oma-aloitteisuus, aktiivisuus ja luovuus.

Illan aikana osallistujilla oli myös mahdollisuus tarkastaa oma
sodanajansijoituksensa, saada tietoa maakuntakomppaniasta sekä uudelleen
käyttöönotettavasta paikallispataljoonan organisaatiosta.

Lisäksi illan aikana osallistujat kuulivat tietoiskun maanpuolustusjärjestöjen
toiminnasta ja MPK:n koulutustarjonnasta sekä mahdollisuudesta kartuttaa
tietojaan ja taitojaan MPK:n kouluttajatehtävissä.

Tapahtuma sujui hyvin ja vuorovaikutteisesti. Illan tavoitteet toteutuivat.

T Salo