Lippujuhlapäivän juhlallisuudet Laukaalla

Keski-Suomen aluetoimisto juhli Puolustusvoimain Lippujuhlaa järjes­tämällä reserviläisten ylentämistilaisuuden 4.6.2014 klo 17.30 Sy­dän-Laukaan koululla Laukaalla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ylentänyt 12 keskisuomalaista upseeria ja Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Pekka Toveri on ylentänyt 77 keskisuomalaista aliupseeria ja miehis­töön kuuluvaa.

Ylennettyjen ryhdikäs rivistö Laukaalla

Keskisuomalaisten reserviläisten ylentämis- ja palkitsemistilaisuuteen oli kutsuttu kaikki alueen ylennyksen saaneet reserviläiset. Keski­-Suomen maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöt palkitsevat vuoden aika­na toiminnassaan kunnostautuneita henkilöitä.

Markku Rossi vastaanottaa reserviupseeripiirin puheenjohtajalta Santeri Heinoselta RUL:n kultaisen ansiomitalin

Aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Janne Oksanen onnitteli ylennettyjä ja palkittuja. Hän otti puheessaan esille hyvän tulkinnan suomalaisesta asevelvollisuudesta suhteessa ammattiarmeijaan. Kansalaisaloite Ohi on päättyi viikon 10 lopussa. Sille löytyi vain 7000 kannattajaa ja aloite raukesi. Suomalainen asevelvollisuus nauttii suurta luottamusta kansalaisten keskuudessa. Varusmiespalveluksen suorittaneita reserviläisiä on Suomessa lähes miljoona henkilöä, joista 6000 on naisia. Kun tähän lasketaan mukaan yli 60-vuotiaat elossa olevat miehet, niin Suomesta löytyy noin 1,5 miljoonaa henkilöä, jotka ovat saaneet sotilaskoulutusta. – Tällaista kriisivalmiutta ei saa millään rahalla, totesi Oksanen. Olkoon sitten kysymyksessä luonnon onnettomuus, muu yhteiskunnan häiriötilanne tai sodanajan valmiuksia vaativa kriisi, tätä joukkoa ei pysty pienellä ammattiarmeijalla korvaamaan. Tässä hyvä viesti kaikille levitettäväksi reserviläisten kenttään.

TapioP