Keski-Suomen sotamuistomerkkien kartoitus

Hyvä maanpuolustusväki!

Kirjoitan kirjaa Keski-­‐Suomen sotamuistomerkeistä nuijasodasta veteraanien perintöön. Kirjaani tulee mm. maakunnassamme ja muutamissa naapurikunnissa sijaitsevat nuijasodan, isonvihan ja Suomen sodan taistelumuistomerkit, reservikomppanioiden muistomerkit, sisällissodan sekä viime sotien sankarimuistomerkit, vakaumuksensa puolesta hen kensä menettäneiden muistomerkit, sotavankimuistomerkit, Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkit, jääkärimuistolaatatja -­‐ haudat, Mannerheim -­‐ristin ritarien haudat, sotaan lähdön muistomerkit, Pro Patria-­‐muistotaulut sekä ns. ”tässä oli”-­‐seinälaatat.

Kartoitan ja valokuvaan parhaillaan koulujen Pro Patria -­‐ Isänmaan Puolesta -­‐muistotauluja. Jotakin tietoja olen jo saanut kuntien ko ulutoimesta, seurakunnista, kyläyhdistyksiltä ja aktiivisilta reserviläisveljiltä, mutta varsinkin lakkautettujen koulujen osalta puuttuu vielä paljon tietoja.

Tarvitsen apuanne kyläkoulujen, erityisesti lakkautettujen koulujen muistotaulujen paikantamisessa. Lisäksi tarvitsen tietoja koulujen ja entisten suojeluskunnan talojen seinissä mahdollisesti olevista suojeluskunta-­‐, lotta-­‐, sotasairaala-­‐ tms seinälaatoista. Tulen valokuvaamaan kaikki tietooni tulleet muistotaulut ja -­‐laatat.

Tietoja Pro Patria-­‐tauluista ja seinälaatoista sekä yhteystietovinkkejä voi lähettää sähköpostitse osoitteel la matti.hyvarinen@innoverkko.com tai kirjeitse osoitteella Matti Hyvärinen, Levästentie 2 B 4, 41800 Korpilahti tai puhelimitse 0400 327 613. Otan vastaan myös muistolaatoista tai hautakivistä otettuja valokuvia julkaisuoikeuksin .jpeg-­‐tiedostoina.

Kiitän kaikkia,joilta olen tietoja tai valokuvia jo saanutja muitakin samalla etukäteen!

Matti Hyvärinen