Mediapäivä Panssariprikaatissa

Panssariprikaati on vuoden 2015 alusta lukien myös keskisuomalaisten reserviläisten johto-organisaatio Länsi-Suomen Sotilasläänin häivyttyä historian havinaan. PsPr kutsui aluetoimistojensa kautta reservin- ja muiden orginisaatioiden toimijoita kylään Parolan varuskuntaan. Kutsut olivat lähetetty koko PsPr:n toimialueelle ja välitettiin kentälle Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen aluetoimistojen välityksellä. KSALTSTO:n kutsumista järjestöistä oli ilmoittautunut matkaan 22 henkilöä jotka lähtivät linja-autolla matkaan 5.2.2015 klo 7.30 Tourulasta.

Matka Hattulaan sujui miellyttävästi puolustusvoimien tuottamia videoita katsellen. K-S Aluetoimiston päällikkö evl Jukka Kentala kertoi menomatkalla tavoitteitaan tuoreena aluetoimiston päällikkönä. Yhdeksi tavoitteekseen hän sanoi taantuneen alueellisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan herättämisen ”liekkeihin” kutsuttakoon elintä sitten millä nimellä tahansa. Nuoret tulee saada ehdottomasti toimintaan mukaan ja maanpuolus- tustyön vieminen sinne missä sen virittämistä tarvitaan on tärkeä tehtävä.

Järjestöjen ja koululaisten/opiskelijoiden perinteeksi Kentala tarjosi helmikuun 27. päivänä vietettävän Jääkäripataljoona 27 muistopäivän kynttilöiden sytyttämistä eri paikkakunnille haudattujen jääkäreiden haudoille. Toinen nuoriin kohdistuva haaste on Talvisodan päättymisen muistotilaisuus vuosittain 13.3. Taipaleen patsaalla. Aluetoimiston päällikön mukaan Jyväskylän ja muiden Keski-Suomen kouluille tulee heittää haaste ko. tilaisuuteen osallistumisen aktiivisuudessa. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä ajatuksenaan evl Kentala toi esiin sen tosiasian, että maanpuolustukseen sitoutuneen henkilön paloa ei ikään katsomatta saa sammuttaa. Maanpuolustuksessa tarvitaan nuoria ”rynnäköijiä” ja kokeneita verkostoituneita ”taistelijoita”.

Parolassa vierailijat otti vastaan varuskunnan elokuvateatterissa PsPr:n komentaja ev Järvi. Tervetulotoivotukset ja varuskunnan perinteiden esittely siirsivät kuulijat sujuvasti 1500 -luvulta Venäjän keisarin vierailun, Parolan lentokentän, Rubern Laguksen panssari- divisioonan historiatapahtumien, panssarimiesten saapumisen kautta Parolannummen nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Parolannummella on 2015 yhteensä n. 3000 henkilökunnan edustajaa ja varusmiestä, autoja n. 1000 kpl ja tietysti tarvittava koulutusmateriaali. Lähivuosien haasteena ovat mm. tykistön digitalisointi, uudet it-ohjukset ja Leopard 2A6 saapuminen prikaatin käyttöön.

PsPr:n apulaikomentaja ev Oravan esitykseen päättyneen aamupäivän jälkeen nautittiin kenttälounas varuskunnan Leijona caterin  ravintolassa. Kalustonäyttelyyn siirryttiin vapaassa muodossa  ihmettelemään vanhempaa ja nuorempaa ps-vaunukantaa. Timanttina oli tietysti Leopard taisteluvaunu. Verkkotoimittaja tivasi henkilökunnalta että ”kuinka kauan kuluu kun Leopardiin vaihdetaan moottori”. Vastaukseksi sai ”siin’ menee siin’ 2-4 tuntia riippuen panssarimiehistä”.

Kalustonäyttelyn ohessa seisoi jalustalla sodan ajan Sturm -rynnäkkövaunu. Putken valkoiset renkaat kertovat voitoista rintamalla.
Kalustonkentän vieressä seisoi jalustalla sodan ajan Sturm -rynnäkkövaunu. Putken valkoiset renkaat kertovat voitoista rintamalla.

SODE-3 kahvien jälkeen prikaatin apulaiskomentaja piti kaikille 220 osallistujalle lähtöpuhuttelun korostaen puolustuvoimien nykyistä suunnittelujännettä joka on vuoden mittainen. Soitto-, auto-, koulutus tm. tukipalvelun saanti edellyttää suunnittelusykliin sijoittamista jotta ”tuote” on käytettävänä silloin kun tarvitaan. Reservin tarpeen täyttyminen kulkee oman aluetoimiston kautta Panssariprikaatiin jossa tarve käsitellään.

Työpäivän päättyessä matka kääntyi kotimatkaksi joka vaikutti huomattavasti hiljaisemmalta kuin menomatka johtuen aikaisesta lähdöstä. Asekadun piha-alueella kiiteltiin evl Kentalaa mukavasta matkasta ja mielenkiintoisista keskustelun aiheista.

Verkkotoimittaja