Länsi-Suomen Sotilasläänin komentajan päiväkäsky

SOTILASLÄÄNIN KOMENTAJAN

päiväkäsky 29.2.2012

Länsi-Suomen Sotilasläänin kunnioitetut sotiemme veteraanit, henkilökunta, asevelvolliset, yhteistyökumppanit – Isänmaan puolustajat – Suomen puolustus perustuu alueelliseen puolustukseen ja yleiseen asevelvollisuuteen. Se on meille suomalaisille paras tapa järjestää kotimaan puolustus ja turvata sen itsenäisyys. Olen todennut, että sotilasläänin toiminta ja asevelvollisten koulutus on erinomaisella tasolla. Yhteistyö sotilasläänin ja alueen viranomaisten sekä muiden yhteistoimintakumppanien kanssa on sujunut hienosti. Sotilailla on kansalaisten ja sotilasläänin lukuisten veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen vankkumaton tuki ja kannatus.

Puolustusvoimat on kovan haasteen edessä. Tuleva uudistus koskettaa puolustusvoimien henkilöstöä, organisaatiota, rakenteita ja toimintatapamalleja sekä koko yhteiskuntaa. Muistakaamme kuitenkin, että muutos on myös mahdollisuus. Meidän on rakennettava puolustusvoimia yhdessä ja yksituumaisesti siten, että puolustusvoimat säilyttää suorituskykynsä ja pystyy suorittamaan sille laissa käsketyt tehtävät myös tulevaisuudessa. Ratkaisumalli vaatii kaikilta henkistä kestävyyttä ja uskoa tulevaisuuteen. On tärkeää, että muutoksen aikana keskitytään käskettyjen tehtävien hoitamiseen ja säilytetään puolustusvoimien tehtävien edellyttämä toimintavalmius.

Muutoksen aikana kansalaisten, reserviläisten ja eritoten nuorison keskuudessa tehtävässä maanpuolustustyössä järjestökentän rooli on ratkaiseva maanpuolustustahdon ylläpitäjänä. Ilman sotilaiden ja järjestöjen saumatonta yhteistyötä emme pysty rakentamaan ja ylläpitämään uskottavaa kokonaismaanpuolustusta.

Olen saanut kantaa asepukua ja palvella Isänmaata eri tehtävissä noin 40 vuoden ajan. Palvelus on tarjonnut minulle monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä ja kokemuksia sekä Suomessa että ulkomailla. Se on parhaimmillaan ollut työtä motivoituneiden ja ammattitaitoisten ihmisten – Isänmaan suurimman ja arvokkaimman voimavaran – parissa. On ollut etuoikeus palvella puolustusvoimissa ja ennen kaikkea komentajananne Länsi-Suomen Sotilasläänissä.

Kiitän palkattua henkilöstöä, asevelvollisia ja yhteistyökumppaneita minulle ja Länsi-Suomen Sotilasläänille antamastanne tuesta ja arvostuksesta. Toivotan teille kaikille ja seuraajalleni kenraalimajuri Pertti Salmiselle parasta menestystä Isänmaan palveluksessa! Costatem Decorat Honor.

Sotilasläänin komentaja

Kenraalimajuri                                        Juhani Kääriäinen