Sidosryhmät tyytyväisiä maanpuolustuskoulutusyhdistykseen – kurssien suosio kasvoi

 

 

MPK selvitti sidosryhmien mielipiteitä toiminnastaan joulukuussa 2011. Vastaajat ovat tyytyväisiä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yhdistystä pidetään asiantuntevana ja luotettavana kumppanina. Sidosryhmät arvioivat, että toimintaan kannattaa houkutella entistä enemmän nuoria ja naisia. TNS Gallupin toteuttamaan sidosryhmäkyselyyn vastasi 311 puolustushallinnon, jäsenjärjestöjen ja muiden tärkeiden yhteistyökumppaneiden edustajaa.

Sidosryhmät pitävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimihenkilöitä asiantuntevina,osaavina ja motivoituneina. Yhdistys sai yhteistoiminnan laadusta vastaajilta keskiarvon 5,8, kun asteikolla 1-7 arvosana 7 kuvaa erittäin mieluisaa kumppania. Sidosryhmien mielestä koulutus kehittää kansalaisten valmiuksia toimia häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Enemmistö vastaajista arvioi, että heillä on tarvetta toteuttaa koulutuksia yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tavoite on jatkaa ja kehittää hyvää koulutusyhteistyötä sidosryhmien kanssa myös tulevaisuudessa. Vuonna 2011 yhdistys tuotti 77 000 koulutusvuorokautta, mikä on 4,5 % edellistä vuotta enemmän.Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita.

Lisätietoja:

Maanpuolustuskoulutusyhdistys