Keski-Suomen Lottaperinneyhdistyksen kirjan julkistamistilaisuus

Keski-Suomen Lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja Anneli Keskinen avasi alla olevin sanoin yhdistyksen lottaperinnekirjan ”Mukana lottatoiminnassa” julkaisutilaisuuden Jyväskylän seurakunnan vanhassa pappilassa 24.11.2014.

Yhdistyksellämme on ollut monivuotinen unelma. Nyt on täyttymyksen hetki ja unelma on käsin kosketeltavissa ja silmin luettavissa uunituoreen lottamuistelmakirjan muodossa.

Olemme onnellisia siitä, että osa lottien ja pikkulottien äänistä tulee kirjamme kautta eläväksi meille ja jälkipolville. Lottien äänet vaiennettiin 70-vuotta sitten. Tehtyä ei kuitenkaan voi saada tekemättömäksi. Yhdistyksellämme on ollut suuri kunnia toimia lottien perinnön välittäjänä nyt julkaistavan kirjan muodossa. Työ käynnistyi aikanaan Jyväskylän yliopiston kanssa. Historian ja etnologianlaitoksen professorin Pirjo Korkiakankaan johdolla opiskelijat saattoivat opinnäytetyönään käydä haastattelemassa lottia ja pikkulottia. Lea Santala kävi kolmelle vuosikurssille luennoimassa ja opettamassa haastattelumenetelmää. Opiskelijoiden tekemät haastattelut litteroitiin ja taltioitiin yliopiston tietokantaan.Idea muistelmien kokoamiseksi kirjan muotoon syntyi vähitellen ja vuoden 2013 alussa muodostettiin yhdistyksen sisällä erityinen kirjatoimikunta. Haastattelut käynnistettiin uudelleen ja niistä päävastuun kantoi yhdistyksen jäsen ja eläkkeellä oleva historian lehtori Terttu Matsinen.

Kuvassa vasemmalta Anneli Keskinen pj, lotat Aino Lehtonen, Pirkko Jalkanen, Sinikka Pöyry, Lea Santala ja Terttu Matsinen vpj
Kuvassa vasemmalta Anneli Keskinen pj, lotat Aino Lehtonen, Pirkko Jalkanen, Sinikka Pöyry, Lea Santala ja Terttu Matsinen vpj

Puheenjohtaja Anneli Keskinen osoitti kiitoksensa lottakertomuksensa yhdistykselle luovuttaneille lotille ja pikkulotille. Samoin lähtivät lämpimät kiitokset kaikille hanketta taloudellisesti tukeneille, kuten myös kaikille, jotka olivat edesauttaneet kirjan valmiiksi saattamisessa.  Erityiset kiitokset menivät yhdistyksen kunniajäsenelle Lea Santalalle ja Terttu Matsiselle, joiden panos kirjan valmistumisessa on ollut ratkaiseva.

Puheenvuoronsa lopuksi esitteli puheenjohtaja paikalla olevat lotat ja pikkulotat.  Aino Lehtonen, joka toimi lottana molemmissa sodissa.  Pirkko Jalkanen, molemmissa sodissa lääkintälottana. Sinikka Pöyry, osallistui pikkulotille ominaisiin tehtäviin sodan aikana.  Lea Santala, toimi niin ikään pikkulottana. Kaikkien heidän kertomuksensa löytyvät muistelmakirjasta.

Lottakirja_netti

Verkkotoimittaja ihailee perinneyhdistyksen työnä syntynyttä laadukasta, viimeisteltyä, kovakantista, 512 sivuista ja kymmeniä valokuvia sisältävää teosta. Teoksen muistelmat ovat keskisuomalaisten lottien kokemuksia lottatöidensä vaiheista. Lottien muistelmilla on aivan varmasti yhtymäkohtia monille keskisuomalaisperuisille henkilöille. Kirjaa voi tilata vaikka joululahjoiksi alla olevilta yhdistyksen puheenjohtajilta heidän sähköpostiensa välityksellä.

Anneli Keskinen, K-S Lottaperinneyhdistys ry pj, anneli.keskinen@gmail.com

Terttu Matsinen, K-S Lottaperinneyhdistys ry vpj, terttu.matsinen@pp.inet.fi