Jyväskylän reserviupseerit syyskokouksessa

Reservipiirien yhdistysten syyskokousten ketju on alkanut jo ennen piiren syyskokouksia. Kaikki kokoontumiset lienee pidetty marraskuun loppuun mennesä, 13.10.2014 klo 17 kokoontuivat Jyväskylän reserviupseerit Sonera Oyj:n Jyväskylässä sijaitsevissa toimitiloissa.

Sonera  -isännän esittelyn tarjosivat Kalle Kaasalainen ja Markku Koukka. Vieraat pääsevät harvoin tutustumaan yrityksen valtakunnalliseen valvontakeskukseen ja sen toimintatapoihin. Markku Koukka piti tiivistetyn esityksen operaattorin toiminnasta tuoden esille normaaliajan häiriötilanteet sekä yhteiskunnallisten kriittisten palveluiden takaamisen myös kriissiaikana. Isäntien alustukset kirvoittivat vilkkaan keskustelun mm. nykyisin kahvikeskusteluissa ja mediassa käytävästä kyberturvallisuudesta.

Kuvassa hallituksen 2015 jäseniä vas. Oskari Kettinen, Arttu Takala, 1. vpj Anssi Matilainen, 2. vpj Jarmo Siltanen, pj Mika Pakkanen, Aleksi Isomursu ja Santeri Heinonen

Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin maj Pekka Selin. Alkuun luovutti puheenjohtaja Jarmo Siltanen yhdistyksen viirin pitkäaikaiselle toiminnantarkastajalle Reko Vuoriselle. Avaussanoissaan Siltanen totesi Suomen olleen pitkään Venäjän voimakkaan kybertiedustelun kohteena. ”Suomi ei ole enää aikaisempien vuosien kaltainen maa, maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen vakaus on muuttunut oleellisesti. Jäsenistöltä Siltanen odottaa huomattavasti lisää aktiivisuutta ja osallistumista, kokoukseen osallistui vain 15 jäsentä 450 jäsenen yhdistyksestä. JRU:n jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti, taloustilanne on hyvä, mutta aatteellinen toiminta kaipaa reipasta kohennusta.

Määrämuotoisessa syyskokouksessa hyväksyttiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus, talousarvio yhdistyksen hallituksen esityksen mukaisesti. Toimihenkilövalinnoissa nousi JRU:n puheenjohtajaksi Mika Pakkanen, 1. varapuheenjohtajaksi Anssi Matilainen ja 2. varapuheenjohtajaksi Jarmo Siltanen. Hallituksen jäseniksi valittiin Aleksi Isomursu (sihteeri), Arttu Takala (talous), Santeri Heinonen, Oskari Kettinen, Kai Jörgensen, Pekka Nupponen ja Pekka Tamminen. Toiminnantarkastajina tarkastelevat Timo Kanninen ja Juhana Jacksen. Yhdistyksen virallisiksi kokoonkutsulehdiksi määrättiin jäsentiedote tai sanomalehti Keskisuomalainen tai piirilehti Keski-Suomen Maanpuolustaja.

Verkkotoimittaja