PIIRIEN SYYSKOKOUKSET LINJASIVAT VUOTTA 2015

Reserviupseeripiirin puheenjohtajana jatkaa Santeri Heinonen ja reserviläispiiriä johtaa Jouko Hyppönen vuonna 2015. Näin piirien syyskokoukset valitsivat puheenjohtajansa Tikkakoskella keskiviikkona 8.10. Paikalla oli yhteensä noin 30 piirien kokousedustajaa.

Tulevan vuoden keväällä on Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlatapahtumat. Varsinainen juhla järjestetään 11.-12.4. Baltic Queen-aluksella. Juhlaristeily kokoaa laivalle runsaat 2.000 jäsentä seuralaisineen eri puolilta Suomea.

Reserviupseeripiirin toiminnan päälinjat muodostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

  • Vänrikkipäivä järjestetään
  • Toimintapäivä järjestetään
  • Prosenttiammunnassa saavutetaan paremmat tulokset
  • Edistetään ampumataidon ja –mahdollisuuksien kehittämistä
  • Piirin jäsenmäärä kasvaa
  • Piirin nettisivut ja uusi jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä

Piirien yhteisten toimikuntien suunnitelmat hyväksyttiin niiden esittämässä muodossa. Ampumatoimikunnan toimintavuoteen toivottiin harkintaa ja päätöksiä siitä, mitä kilpailumuotoja piirien varoin tuetaan. On esitetty, että perinneaseiden kilpailut voisivat olla hyvinkin se osa-alue, jonka osallistumiset olisivat kunkin kilpailijan omalla vastuulla.

Tulevan kesän sotahistoriallinen retki valmistellaan kesäkuun alkupäiville ja tarkoituksena on suorittaa Laatokan kierros. Kevään aikana retken yksityiskohdista tiedotetaan verkkosivuilla ja piirilehdessä.

Tiedotustoimikunta tulee vuoden 2015 jalkautumaan lähelle jäsenyhdistyksiä niin, että piirien jäseniä saataisiin aktivoitua uutisoimaan yhdistystensä tapahtumia nimenomaan piirien verkkosivuille. Tällä hetkellä verkkosivuille on tullut hyvin vähän juttuja. Jokaisessa yhdistyksessä on aivan varmasti vuosittain sellaisia tapahtumia, joiden uutisoimisen myötä kokonaiskuva reserviläisten toiminnasta saisi aimo annoksen lisää syvyyttä.

Talouden kokonaiskuva tulevana vuonna tulee saavuttamaan hallinnon uudistukselle asetetun 25 %:n säästötavoitteen. Sen on jo kuluvan vuoden jälkimmäinen puolisko näyttänyt.

Vuoden 2015 päätapahtuma on Jämsässä vietettävä Keski-Suomen maanpuolustusjuhla. Siellä toivotaan nähtävän runsas joukko lipunkantajia maanpuolustusjärjestöjen lippulinnassa. Tavoitteena on, että jokaisen piirin jäsenyhdistyksen oma lippu ja lähialueen veteraanijärjestöjen liput löytävät reserviläisistä kantajansa. Näinä aikoina isolla joukolla viestitetään maakunnassa vallitsevan maanpuolustushengen vahvuutta.

Toiminnanjohtaja Tapio Paappanen