JRU:n sijoitusilta 26.1.2012

Jyväskylän Reserviupseerit ry järjesti yhteistyössä Sampo Pankin ja Keski-Suomen Aluetoimiston kanssa jo perinteeksi muodostuneen sijoitusillan 26. tammikuuta Sammon tiloissa Kauppakadulla. Kahvitarjoilulla alkaneessa tilaisuudessa käsiteltiin sijoittamista kahdesta vinkkelistä: niin rahavarojen kuin reserviläisten sijoittamista. Sampo Pankki tarjosi näkökulman tämänhetkisille finanssimarkkinoille ja aluetoimisto mahdollisti tutustumisen omaan kantakorttiin: sodan ajan sijoitukseen, rekisteriin merkittyihin kertausharjoituksiin ja harjoituksissa annettuihin arvioihin.

Tilaisuudessa oli paikalla 34 henkilöä.

Juhana Jacksén ja Antti Nieminen kävivät läpi pankkinsa taustoja sekä nykyistä markkinatilannetta. Esityksissään he kertoivat erilaisista palveluratkaisujen kokonaisuuksista ja yksityishenkilön varallisuuden sijoittamiseen liittyvistä mahdollisuuksista. Keskeisessä asemassa modernissa pankkitoiminnassa ovat sähköiset tietovälineet: monipuolisia palveluita voi käyttää tietokoneelta, tabletilta tai vaikka matkapuhelimesta. Molemmat muistuttivat aktiivisen säästämisen ja varainhoidon merkityksestä myös niin sanotulle tavan tallaajalle. Omaisuudestaan huolehtiminen ei ole rikkaiden yksinoikeus!

Kapt Kovalainen kertoi vuosille 2013-2015 ajoittuvasta puolustusvoimauudistuksesta.

Kapteeni Petteri Kovalainen toi tilaisuuteen puolustusvoimien terveiset. Hän alusti kantakorttien jakamista kertomalla niistä leikkauspaineista, mitä valtionhallinnon säästökuuri todennäköisesti tuo tullessaan. Säästöjä pitäisi löytää lähivuosina 825 miljoonan euron edestä, mutta kauhulla odotettu leikkauslista julkaistaneen vasta presidentinvaalien jälkeen. Ongelmien ollessa tätä mittaluokkaa tarvitaan muitakin työkaluja kuin pelkkä ”juustohöylä”, joten koko puolustusratkaisun rakennetta tullaan muuttamaan.  Ikäluokkien pieneneminen ja materiaalin massavanheneminen myötävaikuttanevat joidenkin varuskuntien lakkauttamiseen. Todennäköisesti myös vakinaisessa palveluksessa olevaa henkilöstöä karsitaan.

Reserviläisiin uudistus vaikuttaa monin eri tavoin. Kertausharjoituksia ei tulevina vuosina juurikaan järjestetä, kun jopa varusmiesten sotaharjoituksista joudutaan tinkimään. Reservin kokoakin tultaneen supistamaan – moni jää varmasti lähitulevaisudessa kokonaan ilman sijoitusta. Kovalaisen esityksen faktat varjostivatkin lopuksi suoritettua kantakorttien jakoa. Moni tuumaili kauanko kestänee, että merkinnäksi muuttuu omallakin kohdalla ”EI SIJOITUSTA”. Tilaisuuden päätteeksi oli mahdollisuus saunoa ja keskustella vapaamuotoisesti reserviläisveljien ja -sisarten kesken illan annista.