Ilmavoimien RUK92 ja LentoRUK86 päätöstilaisuus

Ilmasotakoululla Luonetjärven varuskunnassa pidettiin 27.1.2012 reserviupseerikurssin nro 92 ja lentoreserviupseerin nro 86 päätöstilaisuus. Tilaisuudessa oli paikalla reservi- upseerikoulun henkilöstöä, koulutuspataljoonan komentaja Ari Jauhiainen, Ilmasotakoulun johtajan sijainen evl Pertti Kelloniemi, Suomen Reserviupseeriliiton ja reserviupseeripiirin edustajina Timo Salo ja Kari Löfgren. Edellä mainituilla reserviupseerikursseilla olleet upseerioppilaat, joita oli yhteensä 56 henkilöä.

Koulutuspataljoonan komentaja maj Ari Jauhiainen ilmoitettua läsnäolijat evl Kelloniemelle puhutteli johtajan sijainen upseerioppilaita. Kurssilaisten kerrottiin olevan tasainen johtaja-ainesjoukko jonka kurssitulokset olivat korkealla tasolla. Kaikkien asenne oli oikea upseerin asenne ja ryhmä oli valmis joukko-osastoissa tapahtuvaa johtamisharjoittelua varten.

Tulevissa johtamistehtävissä evl Kelloniemi kehoitti upseerikokelaita hankkimaan johdettavien luottamuksen esimerkillään, johdonmukaisuudella kaikkia kohtaan ja myös vaatimalla koulutettavilta sekä pitämällä huolta alaisista. Puheensa lopussa eversiluutnatti kehoitti tulevia vänrikkejä pitämään huolta upseeritaitojensa kehittymisestä puolustuvoimien tulevista uudistuksista huolimatta jotka eivät lupaa moneen vuoteen kh-vuorokausia. Lopuksi puhuja kehotti upseerioppilaita kiinnittämään kokelaan arvomerkit, kurssimerkit ja todistukset jaettiin kursseittain.

Kurssikertomuksessaan totesi Ilmavoimien Reserviupseerikoulun johtaja kapt Samuli Tanttu Ilmavoimien reserviupseerikurssin 92  toimeenpannuksi 24.10.2011-27.1.2012. Samaan aikaan LentoRuk 86 suoritti koulutuksensa Ruk-vaiheen.Kurssien läpiviennit suunniteltiin elokuussa 2011, jotka toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellusti. Kokonaiskesto kurssilla oli 14 viikkoa. Ruk 92 koostui neljästä eri linjasta; Elektronisen sodankäynnin linjasta, Lentoteknisestä linjasta, Viestilinjasta ja Taistelunjohtolinjasta.

Reserviupseerikurssille valittiin 19 oppilasta:

  • 6 ELSO-
  • 4 Taistelunjohto-
  • 5 Lentotekninen- ja
  • 4 Viestilinja

Kaikki kurssille valitut 19 oppilasta suorittivat kurssin hyväksytysti. Kurssi oli tasoltaan varsin tasainen. Kurssi oli kokonaisuutena arvostellen korkeatasoinen, kuten aikaisemmatkin kurssit. Mistä tämä sitten johtuu? Syynä voidaan pitää sitä että oppilaat olivat pääosin valittu valintakokeiden kautta. Tämä yhdistettynä kurssilaisten korkeaan opiskelumotivaatioon oli syynä hyvään keskiarvoon. Reserviupseerikurssin suorittaminen vaatii paljon opiskelua lyhyessä ajassa. Kirjoja on luettu ja teoriakokeita tehty. On sinne väliin sisältynyt myös käytännön tekemistä. Omat aselajiharjoitukset, johtamistaidon harjoitus ja varmasti ikimuistoinen Luonetmarssi, jota ei muuten jättänyt kesken yhtään marssille osallistuneista.

Suomen Reserviupseeriliiton priimusmiekan nro 448 sai kurssilla parhaiten menestynyt kokelas Joel Johannes Kauppo. Liiton edustajana miekan luovutti hänelle Keski-Suomen Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Timo Salo. Saatesanoissaan Salo evästi kokelaita seuraavasti:

”Syväjohtamisen kulmakivet ovat tulleet teille kurssinne aikana tutuiksi. Muutamalle teistä kulmakivet ovat auenneet – jokunen saattaa vielä miettiä niiden syvintä olemusta. Voin kokemuksesta sanoa, että syväjohtamisen opit toimivat niin tämän päivän työelämässä kuin reservin kertausharjoituksissakin. Ihmisen johtamisen oppiminen on elinikäinen prosessi. Kokemuksenne varusmiesjohtajana, opiskeluissanne ja tulevassa työelämässä muovaavat teistä juuri sellaisen suomalaisen reservinupseerin, johon kurssillanne teitä on koulutettu. Pääsette kokeilemaan ja syventämään saamianne oppeja sellaiseen johtamissimulaattoriin, johon monellakaan teistä ei enää kokelaskauden jälkeen ole mahdollisuutta. Joukkueen, jaoksen tai suuremman kokonaisuuden johtamisen harjoiteluun ei juurikaan ole mahdollisuutta muualla. Ottakaa opiksenne saamastanne palautteesta ja olkaa kriittisiä omaa tekemistänne kohtaan”.

Priimusmiekan vastaanottaja upskok Joel Kauppo

Priimusmiekan vastaanottajan puheessaan upskok Kauppo luonnehti kurssin 14 viikon jaksoa tärkeänä aikana tavoitteiden saavuttamisen eteen tehtynä työnä. Vasta kurssin lopussa hän kertoi havahtuneensa ymmärtämään paremmin johtajamistehtävien myötä saamiaan valmiuksia. Kurssilaiset olivat kasvaneet henkisesti ja sisäistäneet, mitä vastuuntunto todella tarkoittaa. Toiseksi tärkeäksi asiaksi Kauppo mielsi niiden asioiden ymmärtämisen mitä edelliset sukupolvet olivat saavuttaneet maatamme puolustaessaan. Kolmanneksi tärkeimpiä olivat hyvät muistot kurssiajalta, kiitokset kohdistuivat henkilökunnalle, erityiskiitokset kurssinjohtajalle joka oli tehnyt kurssista mieleenpainuvan taidokkaalla koulutuksellaan ja eläväisillä kevennyksillään.

Tilaisuuden palkitsemisosan päätteeksi palkittiin reserviupseerikurssi 92 parhaina oppilaina J. Kauppo elso-linja, M. Vuorinen TSTJ-linja, N. Kiiskinen elso-linja ja A. Puisto viesti-linjalta stipendeillä ja taiteilija Öhmanin veistämillä upseeripatsailla.

Kahvitarjoilun ja Ilmavoimien Soittokunnan esittämän Ilmasotakoulun kunniamarssin jälkeen tuoreet upseerikokelaat poistuivat valmistautumaan vl-vapaaseen ja maanantaina oli paluu arkeen joukko-osastoharjoittelun merkeissä. Siviili siintää muutaman kuukauden päässä.

Lukijaa kehotan katsomaan myös artikkeliin liittyvän kuvagallerian media-arkistosta.

Toiminnanjohtaja KariL