Kotiutumisjuhla Ilmasotakoululla

Ilmasotakoulun vuoden 2011 saapumiserien I ja II kotiutumisjuhla pidettiin Luonetjärven varuskunnan muonituskeskuksessa 6.1.2012 klo 9.00 alkaen. Koulutuspataljoonan päällikkö maj Ari Jauhiainen ilmoitti paikalla olleen henkilökunnan ja varusmiehet koulun apulaisjohtaja evl Kelloniemelle.

Kotiutuvien puolesta puhui varusmiestoimikunnan puheenjohtaja kers Hämäläinen. Puheenvuorossaan Hämäläinen kertoi saapumiserien kotiutuvan taatusti satoja kokemuksia rikkaampana. Kokemukset kertyivät ensimmäisen aamun herätyksestä kirjavaan kaveri- ja kouluttajakattaukseen. Jokainen tunsi saaneensa vähintään riittävästi ulkoilua ja ihmistuntemuksen oppia varusmiesaikanaan. Puheensa lopuksi hän kertoi talvi- ja jatkosodat käyneen ukkinsa terveiset varusmiestovereilleen ja henkilökunnalle: ”älkää eläkö kiitoksista, pyrkikää olemaan niiden arvoisia”!

Kenttärovasti Sauli Keskinen totesi saatepuheenvuorossaan puolustuvoimien olevan käskyorganisaation. Kotiutuville hän korosi postiivisen palautteen antamisen tärkeyttä jokaisen tulevissa tehtävissä. Myös sotajoukon saavutuksien hän totesi riippuvat sen yhteishengestä.

Tilaisuuden palkitsemisosassa palkitsivat kotiutuvia mm. Tikkakosken reserviupseerit ja reserviläiset, Ilmasotakoulun kilta, Keski-Suomen Autokilta, Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ja Reserviläispiiri, Sotilaskotiyhdistys, Viestikoelaitoksen kilta. Tikkakosken Reserviupseerit ja Keski-Suomen Reserviupseeripiiri palkitsivat vänr. Minna Könkkölän plaketilla ja kirjalla ”Rauhan ja sodan ajan johtajuus”. Tikkakosken Reserviläiset puolestaan palkitsivat kers Samir Baccouchen kunniakirjalla.

Tilaisuus päättyi sotilaskotiyhdistyksen kahvitarjoiluun ja mielipiteiden vaihtoon kuluneesta varusmiesajasta. Kotiutuvat pääsivät vielä yhdeksi yöksi tuttuun punkkaan maj Jauhiaisen hyvien kotimatkakehoituksien kera. Siviili siinteli yhden yön takana.