Järjestöt ev Tollan vieraina Ilmasotakoululla

Keski-Suomessa toimivat kiltojen, sotaveteraani- ja sotainvalidijärjestöjen, Sotiemme Veteraanit sekä reservipiirien edustajat saivat kutsun Ilmasotakoulun johtajalta ev Tollalta saapua 4.4. 2012 vapaamuotoiseen tapaamiseen tutustumisen merkeissä.

Kutsua olivat noudattaneet K-S Ilmatorjuntayhdistyksen pj Olavi Rantalainen, Sotiemme Veteraanit keräyspäällikkö Kari Korhonen, Tikkakosken Reserviläiset pj Keijo Häkkinen, Tikkakosken Reserviupseerit ry pj Sauli Keskinen, Autojoukkojen K-S Killan pj Tapio Riipinen, Ilmavoimien Viestikilta pj Risto Laukkanen, Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piiri pj Juha Takala, Ilmasotakoulun Kilta pj Ilkka Nyyssönen, Jyväskylän Rintamaveteraanit ry pj Hannu Paalimäki, Keski-Suomen Sotilaspoikakilta Kauko Saastamoinen, reservipiireistä toiminnanjohtajat Tapio Paappanen ja Kari Löfgren, Ilmasotakoululta kapteenit Joni Tiihonen ja Riku Tenhunen sekä veteraani ”uimamaisteri” Birger Feldt. Joukosta puuttuivat valitettavasti naisjärjestöjen edustajat ja MPK:n K-S KOTU-yksikön päällikkö.

Vas. Ilkka Nyyssönen, Olavi Rantalainen, ev Tolla ja Tapio Riipinen

Tilaisuuden aluksi nautitun kahvin jälkeen esitteli ev Petri Tolla sotilaan uransa ”kiertokoulun” joka nyt oli päätynyt jo toistamiseen Luonetjärven varuskuntaan. Paljon kirjoitetusta puolustuvoimauudistuksesta eversti totesi sen olevan yksityiskohtien suunnitteluvaiheessa myös Ilmasotakoulun osalta. Puolustusministeriö tekee suunnittelun pohjalta päätöksensä kesäkuussa.

ILMASK:n johtajan avauksen jälkeen jokainen paikalla ollut järjestö sai kertoa sanoin ja kuvin esiin toimintansa tarkoituksia ja tavoitteita 5-10 minuutin ajan. Yhteinen toteamus kaikilla tuntui olevan tutustumisen tärkeys Ilmasotakoulun uuteen johtajaan ja toimintaympäristössä työskenteleviin muihin järjestöihin ja kiltoihin. Hieman ”epävirallisessa” tilaisuudessa ja kasvokkain on helppo tutustua ja luoda verkostoa.

Päätössanoissaan ev Tolla totesi, että pv-uudistus ei välttämättä huononna vapaaehtoisen maanpuolustuksen resursseja, on mahdollista että uusia mahdollisuuksia avautuu. Ilma- sotakoulun  järjestöjä ja vapaaehtoista maanpuolustusektoria koskettavasta tuesta eversti totesi sen pysyvän entisellään. Työnne tavoitteet ovat tärkeitä puolustusvoimille!

Tj KariL