Varusmiehet tukevat veteraanityötä osallistumalla lipaskeräyksiin

Ilmasotakoulun varusmiehet jalkautuivat 11.4. Jyväskylään, missä järjestettiin lipaskeräys sotiemme veteraaneille. Keräys toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän Rintamaveteraanien ja Jyväskylän Sotaveteraanien kanssa. Ilmasotakoulu tuki keräystä antamalla varusmiehiä keräysorganisaation käyttöön.

Tämä keräys oli jo neljäs tänä vuonna. Kevään lipaskeräyksillä on saatu varoja jo yli 17 000 euroa. Torstain keräys tuotti 3 547 euroa. Tuotto jaetaan jyväskyläläisille veteraaniyhdistyksille tunnuksen omaavien veteraanien lukumäärän suhteessa ja kohdennetaan veteraanien tukemiseen; jalkahoitoihin, hierontoihin, lääkärissäkäynteihin, lääkekulujen omavastuuosuuksiin jne. Keräysten tuotto kohdentuu lähes sataprosenttisesti veteraaneille – vain noin 1,5 prosenttia tuotoista käytetään kerääjien iltapalaan. Muutoin kaikki keräyksiin osallistuvat ovat vapaaehtoisia eivätkä saa mitään korvausta työstään.

Lipaskeräykset jatkuvat elo – syyskuussa kevään tapaan neljällä keräyksellä.

Kaupungin keskustaan oli jalkautunut kolme jyväskyläläistä varusmiestä: alikersantti Ville Peltokorpi Kävelykadun yläpäähän, lentosotamies Elina Tyynelä Kompassille ja lentosotamies Robert Mäntynen Kolmikulman edustalle. Heillä kaikilla oli vähintään toinen isoisistä ollut sodassa mukana, joten sotien muistot elävät heidän perheissään.

Veteraanijärjestöt ovat tyytyväisiä Ilmasotakoulun antamaan tukeen – pyydetty on aina saatu. Varusmiehet ovat olleet hyvin motivoituneita keräykseen ja tämä näkyy myös erinomaisissa keräystuloksissa. Valtakunnallinen tavoite keräykselle on 100 euroa/kerääjä/ilta, Jyväskylässä tulos on noin 125 euroa.  Kerääjät tekevät samalla erinomaista maanpuolustustyötä. Järjestelyorganisaatio antaa suuret kiitokset myös kauppakeskusten, markettien ja kaikkien keräyspaikkojen vastuuhenkilöille. Kaikki ovat toivottaneet kerääjät aina lämpimästi tervetulleiksi – yhtään kielteistä vastausta ei keräyslupiin ole koskaan tullut.  Unohtaa ei sovi myöskään sitä, että kansalaistemme halu avustaa veteraanejamme on edelleen todella korkealla. Moni sanookin, että ainoa keräys, johon he osallistuvat on veteraanikeräys.

Sotiemme veteraanit ovat kunniakansalaisiamme, heitä autetaan ja heidän hyvinvoinnistaan pidetään huolta viimeiseen iltahuutoon saakka. Tämä on kaikkien veteraanijärjestöjen yhteinen asia.

Keräyksen johtaja, Jyväskylän Rintamaveteraanien puheenjohtaja Hannu Paalimäki antoi ohjeet Veteraanitalolle kokoontuneille Ilmasotakoulun varusmiehille ja sen jälkeen talkootiimin jäsenet kuljettivat varusmiehet lippaineen eri puolille kaupunkia kauppakeskusten ja markettien edustoille suorittamaan keräystä.

Lentosotamies Robert Mäntynen suoritti keräystä Kolmikulman edustalla. Tämä oli hänelle jo kolmas keräys varusmiesaikana. Aiemmin hän on ollut keräämässä Viitasaarella ja Karstulassa.

Keräyksen muonituksesta vastasivat Jyväskylän Maanpuolustusnaiset, vas. Päivi Häkkinen, Tiina Ronkainen, Eila Kotanen ja Maija Immonen.

Teksti: Matti Hyvärinen ja Hannu Paalimäki

Kuvat: Matti Hyvärinen