Vänrikit Tikkakoskella 3. kertaa

Vesi- ja räntäsateessa kokoontuivat ensisijaisesti ilmavoimien nuoret vänrikit Tikkakoskelle Keski-Suomen Reserviupseeripiirin järjestämään ja MPK:n tukemaan 3. vänrikkipäivän tapahtumiin. Keski-Suomen Aluetoimisto oli kutsunut vänrikkipäivän VE- harjoitukseen yli 200:aa vänrikkiä, joista käskyn B-osan oli palauttanut 36 vänrikkiä.

Tyly kevään vesi- ja räntäsade söi ilmoittautuneista muutaman osallistujan, mutta paikalle saapuneilla oli motivaatio erittäin korkealla. Alkupuhuttelujen jälkeen alkoi ”ruletti” pyöriä suunnitelman mukaisesti. Kolmeen ryhmään jaettu joukko kiersi päivän aikana pareittain / partioittain ampumassa, suunnistamassa, ratkoivat johtamisrastin caset,

Miinaan astunut tiedustelija

antoivat ensiapua miinaan polkeneelle tiedustelijalle,  sammuttivat napalmia saaneen taistelijaparin, auttoivat miinakenttään joutuneen taistelijat ehjänä ”kuiville” päätyen lopuksi Itärannan vanhan EK:n sisätilaan ampumaan eko-kiväärillä.

Päivä oli ”pulkassa” iltapäivän lopulla. Piirin 1. varapuheenjohtajan Santeri Heinosen sanojen, toiminnanjohtajan kannustuksien ja MPK:n KOTU-yksikön päällikön kannustus- ja saatesanojen jälkeen jaettiin jokaisen rastin parhaiten suorittaneelle taistelijalle tai taistelijaparille palkintoplaketti. Iltalukemiseksi jokainen osallistuja sai mukaansa RUL:n hiljattain julkaiseman reservin Kenttäjohtajan oppaan ja viimeisen piirilehden.

Päivän kouluttajat

Päivän päätteeksi voitiin todeta, että päivä onnistui kokeneiden kouluttajakonkareiden ansiosta vähintään hyvin osallistujilta saatuja kurssiarvioita ja niiden pisteiden tarkasteluun perustuen. Keski-Suomen reserviupseeripiiri sai tapahtuman ohessa uusia jäseniä ja vuoden toimintasuunnitelman tärkeä tapahtuma toteutettiin. Vänrikit totesivat monesta suusta, että ”jos vielä järjestetään niin uudestaan tullaan”!