Seutukunnallinen maanpuolustusilta Jyväskylässä

Keski-Suomen Aluetoimisto on järjestänyt maakuntamme alueella kuusi seutukunnallista maanpuolustusiltaa. Pohjoisin ilta pidettiin Viitasaarella 27. toukokuuta, eteläisin Joutsassa 20.5. ja tiistaina 2.6. oli vuorossa tapahtumakierroksen viimeinen ilta Jyväskylässä yliopiston Agorassa Martti Ahtisaari salissa. Maanpuolustusiltojen järjestelyillä aluetoimisto toteutti yhtä tärkeää tehtäväänsä, pyrkimystä tuoda puolustusvoimat lähelle kansaa ja asevelvollisia. Jyväskylässä oli saliin saapunut kuulemaan illan antia 67 maanpuolustuksesta kiinnostunutta kuulijaa.

Keski-Suomen Aluetoimiston päällikkö evl Jukka Kentala
Keski-Suomen Aluetoimiston päällikkö evl Jukka Kentala Jyväskylän maanpuolustusillassa.

Puheenvuoronsa alkuun kiitti Keski-Suomen Aluetoimiston päällikkö evl Jukka Kentala paikalle tulleita veteraaneja sanoin ”kunnia sotiemme veteraaneille ja lotille, heidän ansiostaan voimme olla täällä tänään”. Everstiluutnantin puheesta välittyi kuulijoille koko hänen puheenvuoronsa ajan väkevä maanpuolustushenki.
Suomessa viimeksi käydystä Lapin sodan päättymisestä tuli kuluneeksi 27.4. mennessä 70v. Ajanjakso on pitkä, puolustuvoimien merkitykselle tarvitaan taustaa. Maassamme on 900 000 sijoitettua asevelvollista joille lähetettiin reserviläiskirje, heidän lisäkseen noin 500 000 jotka eivät saaneet kirjettä. Kentalan mukaan kirje oli suurelle osalle saaneista sijoitusta selventävä, mutta myös pettyneitä on joukossa.
Suomen perustuslain 12. luvussa Maanpuolustus 127 pykälässä Maanpuolustuvelvollisuus kirjoitetaan jokaisen Suomen kansalaisen maanpuolustusvelvollisuudesta – evl Kentala oli valmis vaihtamaan velvollisuuden maanpuolustusoikeudeksi! Veteraanien perintö sai hänen sanossaan erikoiskiitoksen, ”kannan asepukua rauhan vuoksi”. Suomen rehdistä nuorisosta 90 prosenttia ei pääse media käsiteltäväksi koska eivät ole ylittäneet uutiskynnystä. Tarvitaan markkinoivia otsikoita vaikka meillä on parempi nuoriso kuin koskaan aiemmin!
Keski-Suomen Aluetoimiston tehtävien, paikallisjoukkojen, asevelvollisuusasioiden ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen läpikäynnin jälkeen Kentala näytti yleisöä herättävän kalvon. Kalvolla oli tuntemattoman sotilaan kommunisti kk-mies Lahtinen joka puolusti aikanaan viereisessä kuvassa liehuvaa Suomen lippua!

Päällikön jälkeen pääsi ääneen kapt Toni Pelho. Kapteeni esitteli yleisölle Keski-Suomen maakuntakomppaniat, Suomenselän – ja Päijännekomppanian, mainiten ne sodanaikaisten JR48 ja JR50 perinneyksiköiksi. Kuulijoille avautuivat komppanioiden tehtävät, niiden tavoitevahvuudet ja sijoitusaste. Kaikki maakuntakomppanioissa olevat henkilöt ovat reserviläisiä.
MPK:n tiedottamisen hoiteli Keski-Suomen KOTU-yksikön päällikkö Riku Tenhunen. Hän sivusi 22-vuotiaan yhdistyksen historiaa tyhjentävästi. Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön tukikohta sijaitsee Jyväskylän varuskunnan alueella Tikkakoskella. Vuonna 2014 MPK järjesti valtakunnallisesti 1450 kurssia 35000 kurssilaiselle. Reserviläisillä on merkittävä osa MPK:n toiminnassa. Lähes kaikki kouluttajat ovat kouluttajapolun käyneitä reserviläisiä.
Keski-Suomen Rauhanturvaajien puheenvuoron puhui yhdistyksen aikaisempi puheenjohtaja Hannu Piispanen. Laajentuneiden jäsenedellytysten myötä on rauhanturvaajien yhdistyksen jäsenmäärä nousussa. Valtakunnan tasolla on suomalaisia ollut rauhanturvaamistehtävissä vuosien varrella noin 47000 henkilöä, miehiä ja naisia.
Keski-Suomen reservipiirien toiminnanjohtaja Tapio Paappanen esitteli reservijärjestöjen ja Jyväskylän paikallisjärjestojen edustajat.
Keski-Suomen Reserviläispiirin puheenjohtaja Jouko Hyppönen totesi puheenvuorossaan reservijärjestöjen tärkeimmiksi tehtäviksi maanpuolustustahdon ylläpidon, veteraanityön ja yhteistyön MPK:n kanssa. Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Santeri Heinonen kertoi Reserviupseeriliiton työn painottuvat edellisten lisäksi johtamistaitoihin ja jäsenhuoltoon.
Illan viimeisen puheenvuoron piti Jyväskylän Reserviupseerit ry:n puheenjohtaja Mika Pakkanen. Esittely selvitti tyhjentävästi paikallisten reserviläisyhdistysten toimintaa.

Tiiviin puolentoista tunnin mittaisen tykityksen päätteeksi oli vapaan sanan vuoro salissa ja salin ulkopuolella. Luonetjärven sotilaskotiauton maittavien kahvien jälkeen autoihin näytti poistuvan vilkkaasti keskusteleva kuulijakunta.

Verkkotoimittaja