Selvitys Keski-Suomen maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen lipuista

Keski-Suomen reservipiirien yhteisen työvaliokunnan kokouksessa 4.2.2020 on päätetty kartoittaa piirin alueella toimivien maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen (yhdistysten) lippujen lukumäärä ja tilanteet. Tavoitteena on saada kerättyä tiedot maakunnassamme olevista naulatuista lipuista ja niitä ylläpitävistä yhdistyksistä. Osa yhdistyksistä jäsenistöineen on vuosien saatossa ikääntynyt eikä lipun kantajia maanpuolustustapahtumien lippulinnoihin ole aina ollut saatavilla. Apua tarvitsevalle yhdistykselle voidaan nimetä ”kummi-yhdistys”, joka auttaa lippujen esille saattamisessa maanpuolustustapahtumiin.

Yhdistyksiä pyydetään auttamaan selvitystyössä vastaamalla kyselyyn 1.5.2020 mennessä. Tarvittaessa ota yhteyttä Mika Pakkaseen: mika.pakkanen(at)elisanet.fi.