Kansallisen Veteraanipäivän seppeleenlasku

Lapin sota päättyi 27 päivänä huhtikuuta 1945, jolloin loputkin Saksan 20. vuoristoarmeijan sotilaat vetäytyivät kello 13.30 mennessä Kilpisjärveltä Norjan puolelle. Samalla päättyi Suomen osuus toisessa maailmansodassa.

Kansallista veteraanipäivää vietetään Suomessa Lapin sodan päättymisen muistopäivänä. Se on sotiemme veteraanien kunniaksi vietettävä juhlapäivä ja yleinen liputuspäivä. Kansallista veteraanipäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1987osana Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuotta.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä. Sodan päättyminen merkitsi samalla toiseen maailmansotaan liittyneiden sotatoimien päättymistä Suomen alueella. Sotainvalidien Veljesliitto ry., Suomen Sotaveteraaniliitto ry., Rintamaveteraaniliitto ry. ja Reserviläisliitto ry. ovat päättäneet järjestää sotatoimien päättymisen muistoksi yhteisen, koko valtakunnan kattavan seppeleenlaskun. Tavoitteena on laskea 27.4.2015 seppeleet mahdollisimman monelle sankarihautausmaalle, joita Suomessa on yli 600. Yhteinen seppeleenlasku ei ole mikään erillinen tapahtuma, vaan se täydentää kansallisen veteraanipäivän vakiintuneita viettotapoja.

Seppeleenlaskulla pyritään siirtämään veteraaniperinnettä ja -tietoisuutta nuoremmille sukupolville. Siksi olisi tärkeää, että paikalla olisi mahdollisimman paljon yleisöä, erityisesti koululaisia. Pyydänkin paikallisyhdistyksiämme olemaan hyvissä ajoin yhteydessä kouluihin, jotta mahdollisimman moni koululainen pääsisi seuraamaan seppeleenlaskua. Myös sotiemme veteraanien paikallaolo olisi erittäin tärkeää. Toivon, että reserviläiset järjestäisivät kuljetuksen niille veteraaneille, jotka muuten eivät paikalle pääse..

Paikallisten seppeleenlaskutapahtumien suunnittelussa tulee tehdä yhteistyötä kaupunkien, kuntien, seurakuntien, koulujen ja muiden oppilaitosten sekä tarvittaessa myös puolustusvoimien ja muiden sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi seppeleenlaskusta aiheutuvista kustannuksista kannattaa neuvotella etukäteen kaupunkien, kuntien ja seurakuntien kanssa.

Seppeleenlaskut hoitavat liittojen paikallisyhdistykset ja -osastot. Laskuissa voidaan ottaa huomioon paikalliset perinteet ja toimintamallit. Varsinaisten laskijoiden tulisi mahdollisuuksien mukaan olla sotiemme veteraaneja.

Reserviläisliitto vastaa seppeleenlaskuun liittyvästä tiedottamisesta siten, että liiton tiedotus kattaa Suomen kaikki tiedotusvälineet. Reserviläispiirien ja paikallisyhdistysten tehtävänä on olla yhteydessä maakunnallisiin ja paikallisiin tiedotusvälineisiin. Paikallista tiedottamista varten liitto laatii tiedotepohjan, jonka avulla seppeleenlaskutapahtumista voi kertoa ennakkoon paikallisille tiedotusvälineille. Seppeleenlaskuun liittyvää tietoa löytyy osoitteesta www.reservilaisliitto.fi/veteraanit.

Reserviläisliitto täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Koko valtakunnan kattava seppeleenlasku on osa liittomme 60-vuotisjuhlavuoden viettoa. Seppeleenlaskulla kunnioitamme niitä, jotka antoivat henkensä itsenäisen isänmaamme hyväksi.

Jouko Hyppönen