Sotiemme veteraanit keräystulos 2014 jälleen hyvä

Sotiemme veteraanit varainhankintakeräys 2014 oli Keski-Suomessa jälleen kerran onnistunut. Keräystulos oli 155 025 euroa, mikä oli edellisvuoteen verrattuna noin 12 500 euroa edellisvuotta pienempi. Keräyspaikkakunnilla todettiin edelleen lahjoittajien halu tukea veteraaniemme, näiden puolisoiden ja leskien kotona-asumista ja virkistäytymistä. Jokunen paikkakunta on jäänyt pois keräyksestä lähes loppuneiden veteraanien vuoksi tai käytössä olevien varojen riittävyyden vuoksi.

Sotiemme veteraanit

Keski-Suomi sijoittui kuuden edellisvuoden ”1.sijalta” v 2014 euromäärällä mitattuna niukasti ”toiseksi” jääden Etelä-Pohjanmaan jälkeen n 1 500 euroa. Sinällään kilpailusta ei tässä olekaan kysymys johtuen keräysalueiden erilaisuudesta ja tarpeista. Jokainen piiri ja keräyspaikkakunta tekevät omilla tavoillaan erittäin hyvää työtä. Tehtäviinsä sitoutuneet ja osaavat paikallispäälliköt avustajineen ja joukko-osastojen tarjoamien satojen varusmiessuoritusten voimin tekivät loistavan tuloksen. Varusmiehet keräsivät luonnollisesti myös v 2014 selkeästi suurimman osan eli 92,9 % kokonaistuloksesta. Yrityskeräykset tuottivat 3,1 %, reserviläisten itse toteuttamat keräykset 2,5 % ja päivätyökeräykset 1,4 %.

Reserviläisten merkitys on kuitenkin aivan muuta kuin prosentit osoittavat. Varusmiesten kuljettajina ovat pääsääntöisesti reserviläisjärjestöjen miehet ja naiset, jolloin heidän merkitys nousee merkittävään arvoon, unohtamatta muitakaan autonkuljettaja- ja huoltojoukoissa toimivia naisia ja miehiä. Reserviläisten ja huollon naisten ja muiden toimijoiden panos on erityiskiitoksen arvoinen.

Olen saanut hiukan palautetta aiemmista vertailulukujen esittämisestä, mutta on syytä kuitenkin mainita muutama paikkakunta, henkilö ja tunnusluku, ne eivät ole keneltäkään pois. Keski-Suomen reserviläispiirin puheenjohtaja Jouko Hyppönen ja konnevetisine joukkoineen kokosivat lista- ja lipaskeräyksillä Konnevedellä 6 721 euroa, mistä reserviläiset itse keräsivät 25 % eli 1683 euroa. Kokonaistulos on 2,32 euroa/kunnan asukas. Käytössäni ei ole Suomen paikkakuntakohtaisia tuloksia, mutta uskon tuloksen olevan aivan valtakunnan kärkituluokkaa. Konnevesi oli Keski-Suomen piikkipaikalla jo neljännen kerran peräkkäin. Viitasaari säilytti 2.sijansa 1,85 euron tuloksella Isto Korhosen johdolla. Karstula sai kokoon Tapani Lahden johdolla 1,47 €/as, Lievestuore ja Aimo Leminen 1,34 €/as ja Toivakka Kalevi Jääskeläisen johdolla 1,21 €. Siinä euron/asukas ylittäneet paikkakunnat. Jyväskylä luonnollisesti saavutti suurimman tuloksen. Jyväskylässä saatiin kokoon paikallispäällikkö Kari Korhosen johtaman kerääjäorganisaation voimin noin 66 000 euroa eli noin 42 % kokonaistuloksesta.

Kuten jo aiemmin on todettu, kullakin paikkakunnalla toimitaan omalla hyväksi koetulla tavalla eikä kilpailusta saakaan olla kyse.

Keräyskulut olivat vain 3,29 %, jotka aiheutuivat pääosin varusmiesten ja muiden keräysorganisaatioissa toimineiden kahvituksista ja voileipätarjoiluista. Muutoin toimijat ovat täysin vapaaehtoisesti mukana, nöyrä kiitos siitä heille.

Valtakunnallisesti keräys tuotti noin 64 €/edunsaaja, kun Keski-Suomessa luku on 113€/edunsaaja. Onnittelut tästäkin teille kerääjät ja lahjoittajat !

Vuoden 2015 keräys alkamassa

Vuoden 2015 keräysten toteutusmalli oli valmisteltu jo lähes valmiiksi aina 20.1.2015 saakka. Ilmasotakoulu oli jo luvannut toteuttaa kaiken esitetyn tuen, samoin Kainuun prikaati, keskisuomalaisten varusmiesten päärekrytointijoukko-osasto.

Kylmää suihkua tuli niskaan, kun Maavoimien esikunta julkaisi 20.1.2015 asiakirjan, jossa se rajasi pois jo luvatun KAIPR:n tuen mm Keski-Suomeen. Aiemmin Jyväskylään viikonloppuvapaalle lomakuljetuksilla tulleet varusmiehet saapuivat perjantaisin loppuiltapäivästä Jyväskylään, keräsivät kotikaupunkinsa veteraaneille liikekeskuksissa 2-3 tunnin ajan ja poistuvat viikonloppuvapaille. Järjestely oli toimiva ja kustannustehokas, varusmiehet hoitivat velvollisuutensa iloisin mielin.

Sittemmin MAAVE ohjasi vielä 23.2.2015 keräyspiiriä kääntymään tarpeissaan nykyisen aluevastuujaon mukaisesti Panssariprikaatin puoleen, mutta nyt on jo aivan liian myöhäistä ainakin kevään osalta alkaa muutosten tekoon.

KAIPR:lta jääneen vajeen on ILMASK hienosti luvannut paikata ainakin osiltaan.

Puolustusvoimien antama tuki on keräyksille aivan ehdoton ja se on ymmärretty myös puolustusvoimissa ja komentajan suulla tukea on luvattu antaa niin kauan kuin keräyksiä jatketaan.

Veteraaniemme keski-ikä on nyt jo 91 vuotta ja heitä on keskuudessamme Suomessa vielä 26 000. Korkean iän saavuttaneet veteraanit eivät jaksa enää lähteä liikkeelle ja entistä harvemmalla on enää mahdollisuus asua kotonaan, mutta keräyksiin on edelleen tarvetta nyt ja jatkossakin vielä jokusen vuoden.

Paljonko tuo jokunen vuosi sitten on, jää järjestöjen ja keräysorganisaatioiden päätettäviksi,  siitä ei ainakaan vielä ole annettu valtakunnallista määräystä.

Jotta tehtävä onnistuu, se vaatii edelleen joukko-osastojen tukea samoin kuin suurta määrää autonkuljettajia ja muita tukihenkilöitä sekä lahjoittajien myötämielistä suhtautumista asiaan. Kaikki keräyksessä mukana olleet vapaaehtoistoimijat, varusmiehet ja erityisesti lahjoittajat ansaitsevat kiitokset keräysorganisaation ja edunsaajien eli veteraanisukupolven puolesta.

Kiitän teitä kaikkia kunniakansalaisiamme eri tavoin tukeneita henkilöitä ja tahoja ja toivon edelleen jaksamista arvokkaassa työssämme kunniavelan lyhentäjinä.

Hyvää kevään odotusta !
Kari Kilpeläinen
Sotiemme veteraanit
Keski-Suomen keräyspiiri
Piiripäällikkö