Arvovaltaiset keskustelijat reserviupseeripiirin 60v paneelissa

Keski-Suomen Maanpuolustaja -lehden 1. vuosikerran ensimmäinen numero joulukuulta 1982 kertoo etusivun kuvalla ja sisäsivun aukeaman jutulla piirin 30 vuotisjuhlasta. Tuolloin esitti Suomen Reserviupseeriliiton silloinen puheenjohtaja hallintotieteiden tohtori, majuri Waldemar Buhler onnittelunsa juhlivalle piirillemme. Luonetjärven varuskuntakerholla vietetyssä juhlassa piti juhlapuheen RUL:n varapuheenjohtaja professori Juhani Paakkola.

Noista ajoista on kulunut kolmekymmentä vuotta. Keski-Suomen Reserviupseeripiirin historiaa tuntevat tietävät, että piirin perustava kokous pidettiin Jyväskylässä 19.10.1952, nyt vietetään piirimme 60v juhlavuotta. Juhlavuoden toimintaa suunniteltaessa päätettiin jakaa tapahtumia vuoden varrelle kolmeen tapahtumaan. Ensimmäisen tapahtuman – 60v juhlapaneelin keskustelut tapahtuivat keskiviikkona 15.2.2012 Jyväskylässä Ammattikor- keakoulun auditoriossa. Paneelikeskustelun aihe oli ajankohtainen täsmäaihe – ”puolustusvoimauudistus reservin näkökulmasta”.

Paneelikeskustelijoiksi olivat järjestäjät saaneet Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajan professori Mika Hannulan, puolustusministeriön suunnitteluyksikön johtajan prkenr Eero Pyötsiän, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon ja maavoimien esikunnasta suunnittelupäällikkö ev Petri Hulkon. Keskustelua johti rautaisella otteellaan Jyväskylän Normaalikoulun johtava rehtori FT, kapt res Pekka Ruuskanen. Alla olevassa kuvassa keskustelijat ovat em. järjestyksessä, Pekka Ruuskanen toinen oikealta.

Alkajaisiksi jokaiselle paneelikeskustelijalle annettiin muutama minuutti aikaa aiheeseen liittyvään alustukseen. Oli selvää että upseerikeskustelijoiden alustukset luotasivat viikon vanhaa puolustusvoimien uudistusta. RUL:n puheenjohtaja syväluotasi uudistusta ja kan- sanedustaja Wallinheimo pahoitteli Keski-Suomea kohdannutta ”varuskuntakatoa” johon koki itsensä osasyylliseksi.

Ammattilaisen taidolla juontaja ohjaili keskustelua eri medioista poimimiensa lausuntojen avulla puolustuskykyyn, koko maan puolustusmahdollisuuksiin, reservin osaamisesta ja suorituskyvystä kertausharjoituksiin, MPK:n rooliin ja alueellisiin toiminnan edellytyksiin Keski-Suomessa päätyen asevelvollisikäisen motivaatioon kun vaihtoehtona on siviilipalvelu. Keskustelijat selvisivät  juontajan esittämistä ”väitteistä”. Viereisestä kuvasta ilmenee tasatuloksena 2-2 vastaus juontajan viimeiseen kysymykseen ”puolustetaanko koko maata alueellisesti”? Sotilaskeskustelijat  ”kyllä” vihreällä ja siviilikeskustelija ”ei” vastaukset punaisella.

Juontajan ”rumputulen” jälkeen olivat vuorossa yleisökysymykset. Kysymykset olivat hyvin valmisteltuja joihin keskustelijoilta löytyivät vastaukset. Vastauksien sisällössä heijastui lähes joka kerta vastaajan tausta, erityisen ilahtuneita olivat kuulijat Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajan professori Mika Hannulan tutkimuksellista näkökulmaa sisältäneistä vastauksista.

Reserviupseeripiirin juhlavuoden tilaisuudet jatkuvat 12.5.2012 Jyväskylän keskustassa järjestettävällä toimintatapahtumalla. 60v pääjuhla vietetään konsertin merkeissä 10.11.2012 Paviljongissa. Tämä reserviupseeripiirin järjestämä keskustelutilaisuus oli tuonut kuulijoiksi noin seitsemänkymmentä aktiivista maanpuolustajaa.

Waldemar Buhler 30 vuotta sitten – ”Keski-Suomen Reserviupseeripiiri on tehnyt kolme vuosikymmentä arvokasta työtä kotiseutunsa reserviupseerien yhdyssiteenä ja maanpuolustustahdon lujittajana. Vuosien varrella ovat vastuunkantajat vaihtuneet, mutta toiminnan perusperiaatteet ovat pysyneet samoina: ei ketään vastaan, kaikkia Suomen puolesta”.

Tänä vuonna 60 vuotta – ja työ jatkuu!

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri kiittää paneelikeskustelijoita, juontajaa ja kaikkia muita tilaisuuden onnistumiseen vaikuttaneita henkilöitä.

Tj KariL