AMPUMATOIMINNALLE JATKUVUUTTA KEURUULLA

Maavoimien esikunta tarjosi Keuruun seudun Ampujat ry:lle ostettavaksi Pioneerirykmentin ampumaratojen laitteistot nimellisellä 1000 euron hinnalla. Tällä tarjouksella maavoimat on halunnut mahdollistaa Keuruun ampumaratojen säilymisen käyttökelpoisina senkin jälkeen kun puolustusvoimat ja Pioneerirykmentti ei niitä enää tarvitse.

Ampumaratojen säilyttäminen käyttökunnossa on Maavoimien esikunnan näkemyksen mukaan tärkeää niin reserviläisten ampumaharrastuksen kuin kertausharjoitusten ja MPK:n harjoitustoiminnan näkökulmasta. Tämän tavoitteen ensimmäisenä askeleena on edellä mainittu tarjous, johon Keuruun Seudun Ampujat ry on vastannut hyväksyvästi.

Keuruu_AMMUNTA JATKUU netti DSC_5507

Jatkoa seuraa kahden seuraavan kuukauden aikana. Sinä aikana laaditaan ampumaseuran ja Maavoimien esikunnan välinen lopullinen sopimus laitteistokaupasta. Kevään kuluessa Keuruulle perustetaan ampumaratayhdistys, jonka tehtävänä on huolehtia toiminnasta ampumaradoilla. Yhdistys muodostuu ampumaseuran lisäksi niistä reserviläis- ja riistanhoitoyhdistyksistä, jotka osallistuivat ampumaurheilukeskushankkeen suunnitteluun.

Ampumaratojen maapohjan omistaa Metsähallitus ja ampumarata-alueen rakennukset Senaattikiinteistöt Oy. Ampumaratayhdistyksen valmistelutoimikunta on esittänyt Keuruun kaupungille, että kaupunki vuokraisi tai ostaisi maapohjan ja rakennukset ja vuokraisi ne edelleen ampumaratayhdistykselle.

Maavoimat on tällä eleellään lunastanut lupauksia siitä, että reserviläisten maanpuolustustahdosta halutaan huolehtia turvaamalla asianmukaiset olosuhteet ampumaharrastuksen ja kilpailutoiminnan jatkuvuudelle mm. SM-tasolla.

Tapio Paappanen