Viitasaaren reserviläisille Reserviläisliiton kunniamaininta toiminnastaan

Reserviläisliiton Hämeenlinnan liittokokouksesta  17.11.2018 oli Viitasaaren reserviläisille kotiintuomisena Vuoden Reserviläisyhdistys -kisasta toinen sija ja kunniamaininta -kunniakirja.
Vuoden Malliyhdistykseksi valittiin Joensuun Reserviläiset ry. Viitasaaren Reserviläiset hävisivät niukasti kisan Joensuun Reserviläisille. Reserviläisliitossa on 326 yhdistystä, joten sijoittuminen hopealle osoittaa Viitasaaren Reserviläisten yhdistyksen toiminnan olleen runsasta, monipuolista ja laadukasta.

Kunniakirjan luovuttajina olivat Reserviläisliiton varapuheenjohtajat Terhi Hakola, Rauno Hauta-aho ja Ismo Nöjd.  Kunniakirjan vastaanottoi  yhdistyksen puolesta Kauko Ikäheimonen.

Reserviläisliiton hallitus nimeää vuosittain liiton valiokunnan esityksen pohjalta liitolle malliyhdistyksen joka esimerkillisen toimintansa ansiosta sopii esikuvaksi muille liiton yhdistyksille. Kilpailun tavoitteena on antaa yhdistyksille kilpailumahdollisuus kasvuhakuisen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen aktivoimisessa.
Tavoitteena on myös tuoda vuosittain esiin esimerkillistä  toimintaa edustava reserviläisyhdistys, joka on toiminnassaan toteuttanut liiton määrittelemiä toiminnan painopistealueita.

Vuoden Reserviläisyhdistystä valittaessa käytetään seuraavia arvosteluperusteita jotka luonnollisesti suhteutetaan yhdistyksen kokoon:
– jäsenmäärä ja sen kehitys
– tilaisuuksien lukumäärä
– osallistuminen maanpuolustuskoulutukseen
– tiedotustoiminta
– suunnittelun tehokkuus
– positiivinen jäsenmääräkehitys
– nuorten ja naisten toiminta
– toiminnan aktiivisuus ja laajuus
– ohjelmatoteutukset
– välineistön laatu
– toiminnan omaleimaisuus