Valmius- ja varautumistoimintaa on kehitetty Keski-Suomessa

Maanpuolustajien varautumistoiminnan toimikunta perustettiin vuosi sitten kehittämään ja yhteensovittamaan reserviläisten ja maanpuolustusnaisten varautumistoimintaa. Vuosi on nyt rakentamista takana ja tarve toiminnalle on entistä ajankohtaisempaa.

Ukrainan sota ja korona ovat tuoneet turvallisuusasioita entistä enemmän esille ja konkreettisesti ihmisten arkeen. On varauduttava uhkakuviin ja järjestäydyttävä, jotta olisimme valmiina toimintaan, jos ja kun tilanteet sitä vaativat. Reserviläistoiminta ja siihen saatu sotilaallinen koulutus ovat mitä parasta osaamista poikkeusajan tehtäviin. Reserviläisyyteen kun yhdistetään siviilissä saatu koulutus sekä vuosien kokemus työelämästä ja harrasteista, on sieltä saatu loistava valmius edistää yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Kymmenen vuotta sitten käynnistettiin kokonaisturvallisuuden konsepti, jonka tarkoituksena on yhdistää valtio, kunnat, yritykset sekä järjestöt saman turvallisuusteeman alle. Tämä tuo hienon mahdollisuuden yksilölle toimia kansalaisyhteiskunnan osana ja viranomaisten tukena.

Varautumistoimintaan lisättiin vuoden aikana myös valmius, eli ei pelkästään varauduta pahan päivän varalle vaan ollaan myös valmiina sotilaallisen valmiuden rinnalla siviilivalmiudessa. Keskusteluja on käyty niin pelastustoimen, poliisin kuin puolustusvoimien edustajien kanssa. Uuden Keski-Suomen hyvinvointialueen kautta mahdollisuudet turvallisuustoimijoille vain lisääntyvät; nyt sekin mahdollistaa aktiivisemman toiminnan myös muilta kuin pelastusalan turvallisuustoimijoilta.

Saimme kutsun Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Kokonaisturvallisuuden yhteistyöryhmään, joka kokoaa kaikkia kokonaisturvallisuuden toimijoita yhteen. Vuoden aikana olivat käsittelyssä ja johtamisharjoitteena mm. sodan vaikutukset Suomen yhteiskuntaan ja siviilivalmiuteen. Näillä teemoilla jatkamme myös tulevassa harjoituksessa.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (vapepa) toiminta on osa valmiutta, jossa reserviläisjärjestöillä on Keski-Suomessa jo 7 omaa hälytysryhmää ja uusia koulutuksia on keväälle sovittu. Toiminnassa meiltä on niin kouluttajia kuin johtajia, joten olemme niiltäkin osin omavaraisia ja pystymme tukemaan omaa toimintaa.

Tarkoitus tänä vuonna on kohdentaa entistä enemmän sotilaallisen koulutuksen hyödyntämistä valmiustoiminnassa. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat pioneeri-, suojelu- ja sotilaspoliisitoiminta, joiden sisällöistä on keskusteltu niin poliisin kuin pelastusalan viranomaisten kanssa. Näistä sitten pyritään rakentamaan omat koulutuskokonaisuudet MPK:n koulutusalustalle sekä harjoittelemaan yhdessä viranomaistoimijoiden kanssa ja saamaan siten heidän luottamus omasta tekemisestämme.

Juha Vimpari
Keski-Suomen reservipiirien valmius- ja varautumistoimikunta