Talvisodan päättymisen 72-vuotispäivä Saarijärvellä

Saarijärven reserviupseereiden puheenjohtaja Petri Ruotsalainen piti sankarihaudoilla 13.3. juhlapuheen, jossa palasi sotavuosien vaikeisiin aikoihin. Hän muistutti veteraanisukupolven kokemusten ja muistojen välittämisestä nuoremmille sukupolville, jotta ne säilyvät kansakunnan yhteisessä muistissa. Valtion ajama puolustusvoimien uudistus missä joukko-osastoja lakkautetaan, sodan ajan joukkoja pienennetään ja kertausharjoituksia vähennetään, herättää kysymyksen riittääkö meillä tulevaisuudessa maanpuolustuskykyä ja ennen kaikkea tahtoa, motivaatiota? Yksi asia ei kuitenkaan muutu: Suomi vastaa viimekädessä itse omasta puolustuksestaan ja että itsenäisyys säilyy myös tuleville sukupolville.

Seppeleenlasku