Sotiemme Veteraanit 2016 Jyväskylä kevään lipaskeräykset

Tervehdys Teille sotaveteraanien tukijoille…

Ilmasotakoulu vahvisti tänään varusmiestuen ”Sotiemme Veteraanit Jyväskylä” keräykselle. Lähetin äsken alla olevan pyynnön marketeille, jotta varusmiehet voisivat suorittaa lipaskeräystä. Pari myöntävää vastausta tulikin saman tien.

Automiehiä / naisia autoineen tarvittaisiin kunakin keräyspäivänä 12 – 13. Ilmoittautuminen Veteraanitalolla klo 15.45. Varusmiesten on luvattu olevan paikalla klo 16.00.  Olettehan mukana, ilmoitelkaa minulle?

Kari 040 743 6372

************************************************************************************

Tiedustelen mahdollisuutta jatkaa lipaskeräyksiä kaikkien liikkeittenne aula / eteistiloissanne kevätkaudella 2016 alla mainittuina päivinä Ilmasotakoulun reippaitten varusmiesten ja reserviläisten voimin. Viimevuotiseen tapaan kerääjät on varustettu Sotiemme Veteraanit keräysliivillä ja varusmiehet sotilasasussa. Meille myönnetyn varusmiestuen vahvuus on 35 kerääjää per ilta eli kerääjiä olisi 2 – 4 per liike.

Pahoittelen myöhäistä lähestymisajankohtaa varsinkin tuon 10.3. osalta, mutta se ei ole meistä kiinni, ”se on korkeemmas käres”…
Vahvistetut päivämäärät ovat:

Torstai          10.3.              keräysaika klo 16.30 – 19.30
Keskiviikko    30.3.              ”
Torstai          31.3.             ”
Torstai          14.4.             ”

Sotiemme Veteraanit keräykset veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä tukemiseksi jatkuvat vielä vuosina 2016-2017. Jyväskylän marketit ja muut kauppaliikkeet ovat tukeneet keräystä kiitettävästi sallimalla lipaskeräysten suorittamisen aulatiloissaan, mistä kiitos teille. Keräysvaroilla on mm. kustannettu 2 kertaa kuukaudessa tunnuksen omaaville miehille järjestettävä asevelilounas, päiväkerhotoimintaa 2 kertaa kuukaudessa sekä pienimuotoista kuntoutusta.

Kari Korhonen
Jyväskylän Sotaveteraanit ry pj
Sotiemme Veteraanit Jyväskylä keräyksen paikallispäällikkö
040 743 6372

Jyväskylässä oli vuoden vaihteessa 359 rintamasotilas- (miehiä 223) tai rintamapalvelustunnuksen (naiset) omaavaa veteraania. Heidän määränsä vähenee kiintyvää tahtia, vuoden 2015 aikana heitä poistui keskuudestamme 19 %. Pyritään pitämään jäljellä olevista vielä huolta. Yhdistysten tuen piiriin kuuluvia veteraanien puolisoita ja leskiä on Jyväskylässä vielä n. 280. Koko maassa oli vuoden vaihteessa sotaveteraaneja 12 838, joista naisia 9410. Sotiin osallistui n. 680 000 miestä. Keski-ikä
on yli 91 vuotta, joten kaikki tuki on tarpeen.