RUL:n uuden toimintailmoituksen koulutus piiritoimistolla

Keski-Suomen Reserviupseeripiiri järjesti uuden toimintailmoituslomakkeen käyttö- koulutuksen piirin yhdistysten puheenjohtajille, sihteereille tai jäsenvastaaville 15. marraskuuta iltatilaisuutena klo 18 – 21 välillä.

RUL:njärjestösihteeri Saku Liehu oli saapunut Jyväskylään toiminnanjohtajan kutsusta kouluttamaan käyttäjiä. Paikalla saapuikin Saarijärven, Jämsän, Äänekosken, Tikkakosken ja Jyväskylän yhdistysten edustajat.

Markku Mäkelä ja Tuukka Haaranen opissa, Saku Liehu kouluttaa

Illan pääaihe oli uuden toimintailmoitusjärjestelmän käyttökoulutus. Kaikki piirimmee yhdistykset ovat saaneet kalenteripohjaisen järjestelmän käyttäjätunnukset Liehulta etu- käteen sähköpostilla. Järjestelmän käyttö on todella helppoa ja nopeaa kunhan tapahtumat ovat muistissa tai kirjattuina paperille. Liehu korosti järjestelmän jatkuvaa käytettävyyttä jotta tapahtumat tulisivat raportoiduiksi vuoden varrelta. Käyttäjäohje sisältää pitkän listan erilaisia tapahtumia joille suoritteet voi kirjata helposti ja nopeasti. Järjestelmän käyttö on välttämätöntä mm. sen vuoksi, että vain toimintailmoituksensa jättäneet yhdsitykset voivat hakea piiriltä tukea toimintansa järjestelyihin tulevana vuonna. Sama pätee myös liitolta piirin hakiessa toiminnan tukea, kehoitan kaikkia yhdistyksiä valmistautumaan toimintailmoitukssensa laatimiseen ennen tulevaa vuoden vaihdetta.

Illan toisena teemana Liehu kävi läpi yhdsityksen verkkosivujen laatimisen. RUL tarjoaa jäsenyhdistyksille maksuttoman palvelun verkkosivujen perustamiseksi. Järjestelmä on luotu samalle Word Press alustalle kuin toimintailmoitukset ja on myös erittäin helppo- käyttöinen. Kehotankin niitä piirimme yhdistyksiä jotka harkitsevat omien verkkosivujen laatimista ottamaan järjestösihteeriin yhteyttä haastetilanteissa. Ohjeet verkkosivujen työstämiseen ovat selkeät, palvelu on ilmaista. Tuumasta toimeen välittömästi, toiminnan johtajakin auttaa tarvittaessa.

Tj KariL