Reservipiirien kevätkokoukset istuttiin Tikkakosken kerholla

Täsmällisesti kuin tykistön tulenjohtaja avasi Keski-Suomen Reserviläispiirin puheenjohtaja Jouko Hyppönen reservipiirien kevätkokoukset 25.3. klo 18.00 Jyväskylän varuskunnan kerholla. Avausanoissaan Hyppönen korosti jäsenhankinnan ja -huollon tärkeyttä. Toinen hänen esiin nostama asia liittyi talouteen, piirien talous ei salli jäsenistön kuihtumista. Nuoria reserviläisiä on saatava mukaan tarjoamalle heille kiinnostavia asioita ja tapahtumia maanpuolustusharrastuksen piirissä.

Kevätkokoukseen liittyy aina piirien aktiivisten jäsenten palkitseminen. Keski-Suomen Reserviläsipiiri palkitsi Vuoden Reserviläisyhdistyksen palkinnolla Pihtiputaan Reservinaliupseerit ry:n. Vuoden reserviläiseksi nimettiin Esko Janhonen Saarijärveltä, vuoden ampujaksi Kari Laitinen Leivonmäeltä ja vuoden urheilijaksi Timo Reiman.
Reserviupseeripiiri palkitsi Tikkakosken Reserviupseerit ry:n vuoden yhdistyksenä, vuoden upseerin kiertopalkinnon pokkasi Mika Pakkanen Jyväskylästä ja nuoren upseerin palkinnon Aleksi Isomursu Jyväskylästä. Vuoden työmyyräksi ja vuoden ampujaksi oli nimetty Kari Löfgren Jyväskylän Reserviupseereista.

Keski-Suomen Aluetoimiston päällikkö evl Jukka Kentalan puheenvuoro kevätkokouksien osallistujille
Keski-Suomen Aluetoimiston päällikkö evl Jukka Kentalan puheenvuoro kevätkokouksien osallistujille

Panssariprikaatin Keski-Suomen Aluetoimiston päällikkö evl Jukka Kentalan tapana on avata puheenvuoronsa runnon riimein, niin tälläkin kerralla. Puheenvuorossaan hän korosti kolmen asian tärkeyttä maanpuolustuksessamme, yleistä asevelvollisuutta kynnysasejärjestelmänä, nuoria ja veteraaniperintöä.
Yleinen asevelvollisuus tavoittaa vielä tänäänkin 76-78% kutsunnanalaisista nuorista, tuo on tietynlainen maailmanennätys ja pitää maanpuolustustahdon korkealla. Pahoinvoivista nuorista puhutaan paljon mediassa, tosiasiassa 90%  16-18 vuotiaista nuorista kertoo voivansa hyvin. Kodeissa puhuttu perusta maanpuolustustyölle vaikuttaa nuoriin vahvasti.
Veteraanit ovat antaneet rauhan perintönä meille sodan jälkeisille sukupolville, tämä fakta terävöitetään jälleen 27.4. vuosittaisena veteraanien päivänä. Kentalan mielestä jonain päivänä on vielä sota Suomessakin, tuona päivänä median ja elokuvien antama valheellinen kuva sodasta joka ei koske suomalaisia murskautuu.  Siinä on syy miksi nuorten tulisi ihannoida elämistä maansa rauhan puolesta. Aluetoimiston päällikön kirkas agenda on kantaa asepukua siksi että sotaa ei enää tulisi!

Reserviupseeripiirin kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Siltanen, sihteeriksi Aleksi Isomursu ja pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Kanko ja Jari Pekkanen. Määrämuotoinen valmisteltu kokous sujui nuottien mukaan. Toimintakertomus hyväksyttiin, talousasiat vuodelta 2014 hyväksyttiin ja toiminnantarkastajien lausunto kuultiin. Molempien piirien hallitukset saattoivat lähteä huojentunein mielin kotiin, edellisen vuoden toiminta oli jälleen paketoitu arkistoa varten.

Verkkotoimittaja