Tammenlehvän Keski-Suomen Perinneyhdistys perustettiin Peurungassa

Tammenlehvän Keski-Suomen Perinneyhdistykselle tuli 24 perustajajäsentä, joiden edustajat allekirjoittivat perustamiskirjan.

Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2023 oli juhlan tuntua ja historian havinaa, kun Laukaan Peurungassa perustettiin Tammenlehvän Keski-Suomen Perinneyhdistys ry. Maakuntamme valmistautuu näin siirtymään veteraaniajasta perinneaikaan. Veteraanipiirit vastaavat kuitenkin jäsentensä huoltotyöstä purkautumiseensa saakka. Perinneyhdistys ajaa kahdella raiteella niin kauan kuin on tarvetta: Veteraanien, puolisoiden ja leskien huoltotoiminta jatkuu perinnetyön rinnalla loppuun asti.

Käytännön toiminnasta paikallistasolla vastaavat kuntakohtaiset perinnetoimikunnat, joita ei rekisteröidä yhdistyksinä.

Juhlavassa tilaisuudessa esiintyivät muun muassa Ilmavoimien soittokunnan Big Band apulaiskapellimestari yliluutnantti Mikko Tourusen johdolla ja Jyväskylän veteraanien perinnekuoro Timo Laakson johdolla.

Tammenlehvän Perinneliiton tervehdyksen toi prikaatikenraali evp Hannu Luotola: ”Sotiemme veteraanien perintö on itsenäinen isänmaamme. Veteraaniemme aineellisen ja aineettoman perinteen vaaliminen jää meille jälkipolville tehtäväksi. Vaalittavanamme ovat koko itsenäisyytemme ajan perinteet. Niistä vastuu on Tammenlehvän Perinneliitolla jäsenjärjestöineen.”

Tilaisuuden päätti yhdistyksen perustamiskokous, jossa muun muassa hyväksyttiin säännöt ja toimintasuunnitelma 2023–2024, valittiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Veteraanin puheenvuoron käytti vuonna 1925 syntynyt Lauri Lehtinen.
Piirien puheenjohtajat seurasivat silmä tarkkana perinneyhdistyksen sääntöjen käsittelyä. Vasemmalta Hannu Piispanen, Keski-Suomen Rauhanturvaajat ry, Mika Pakkanen, Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ja Perttu Hietanen, Keski-Suomen Reserviläispiiri. Kaikki kolme piiriä ovat perustajajäseniä, joten reserviläisten panos perinnetyössä tulee olemaan vahva.
Perinneyhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti maanpuolustusväen hyvin tuntema everstiluutnantti evp Jukka Kentala.

Teksti ja kuvat: Matti Hyvärinen