Naisten valmiusliiton kirkkojuhla Kuokkalan kirkossa 10.9.

Naisten Valmiusliitto ry Keski-Suomen alueneuvottelukunta järjestää kaikille avoimen Kirkkojuhlan Kuokkalan kirkossa sunnuntaina 10.9. klo 11.00. Messussa saarnaa Ilmasotakoulun sotilaspastori Marko Haukkamäki ja liturgina on pastori Minna Rantalainen Jyväskylän seurakunnasta. Musiikista vastaavat Kati Somiska ja kanttori Liisa Partanen. Ehtoollisavustajina toimivat Keski-Suomen alueneuvottelukunnan jäsenet. Tilaisuuteen on kutsuttu myös Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueneuvottelukuntien toimijat. Messun jälkeen kirkkojuhlaväelle tarjotaan kirkkokahvit Luonetjärven Sotilaskotiyhdistyksen
Elisabeth-autosta kirkkopihalla.

Naisten kiinnostus ja halu osallistua maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuustyöhön on lisääntynyt viime vuosina. Erityisesti naiset ovat halunneet kehittää valmiuksiaan ja mahdollisuuksia toimia poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunta osallistuu paikallisen seurakunnan kanssa sunnuntain messun järjestelyihin. Kirkkojuhla on tilaisuus tutustua Naisten Valmiusliiton toimintaan ja toimijoihin sekä liiton merkitykseen kokonaisturvallisuuden edistämisessä.