MPK:n varautumisen koulutusohjelma Keski-Suomessa

Tänä vuonna aloitettu valtakunnallisen MPKn kokonaisturvallisuuden koulutusohjelman rakentaminen Keski-Suomessa on saatu käyntiin, kiitos jäsenjärjestöjen asettamien edustajien.

Varautuminen tulee olemaan yksi kasvavista alueista maakunnallisella tasolla, joka varsinkin maakuntauudistuksen yhteydessä tulee korostumaan, jolloin esim. AVIn osuuttaa tullaan siirtämään maakunnalliseen päätöskentekoon.

Vuonna 2017 tehdyissä valtioneuvoston ja turvallisuuskomitean yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa ja sisäisen turvallisuuden strategiassa nostettiin esiin ensimmäisen kerran 3. sektori eli järjestöt mukaan viranomaisten kumppaniksi alueensa varautumisen rakentamisessa. Nämä strategiat velvoittaa myös viranomaisia huomioimaan vapaaehtoiset yhteiskunnan ja kuntien poikkeustilojen varautumisessa sekä toimimaan yhteistyössä kouluttautumisen osalta.

Aloituksen ja valtakunnallisten kokoontumisten jälkeen, alueelliset valmisteluryhmät ovat lähteneet liikkeelle rakentamaan alueellista yhteistyötä ja varautumisen koulutusohjelmia. Jäsenjärjestöt ovat aloittaneet keräämään varautumiseen liittyviä, jo valmiina olevia koulutuksiaan yhteen, jotta saadaan pohjaa itse koulutustapahtumille ja sen jälkeisille harjoitteille.

Samalla on rakennettu yhteistyöverkkoa viranomaisten suuntaan, josta ensimmäisenä Keski-Suomen turvallisuuden ja varautumisen -työryhmään (K-S Turva) ja sen sihteeristöön, joka vie maakunnallista varautumista eteenpäin ja joissa järjestöillä on edustus. Tällä hetkellä K-S Turva kartoittaa alueellisia riskejä, jonka jälkeen koulutusohjelmia päästään rakentamaan tarkemmin niiden suunnattuihin kohteisiin ja tehtäviin, joissa tärkeänä osana on myös ihmisten henkilökohtaiset valmiudet kohdata kriisejä ja poikkeustiloja.

MPK:lla ja maanpuolustusjärjestöillä sekä heidän jäsenistöillä on paljon osaamista ja koulutusta, mitä voidaan käyttää viranomaisten ja yhteiskunnan apuna. Meidän täytyy vielä kouluttautua paremmin toimimaan yhdessä sekä johtamaan omaa toimintaa, jotta viranomaiset voivat keskittyä tekemään sitä omaa, akuuttia pelastustoimintaa. Näiden lisäksi on tärkeään kyky kouluttaa niin omia kuin ulkopuolisia auttajia niin, että viranomainen tietää millaista toiminta on ja mitkä on koulutettujen kyvykkyydet kuinka tapahtumat kirjataan.

Yhteistoimintaharjoitukset on olennainen osa työskentelyssä viranomaisten kanssa, vain näin me opitaan tuntemaan toistemme tavat toimia ja se luo luottamusta niin järjestöjen välille, kuin viranomasten suuntaan, joka taas madaltaa kynnystä yhteistoimintaan.

Keski-Suomen alueelliseen valmisteluryhmään tällä hetkellä kuuluu edustajina seuraavat:

  • Perttu Hietanen (RES),
  • Pekka Tamminen (RUL),
  • Helena Harska (NVL),
  • Leena Hielata (MNL),
  • Riku Tenhunen (MPK),
  • Kirsti Pipinen (Sotilaskotiliitto),
  • Teresa Salonen (Martat),
  • Leena Vesterinen (Maa- ja kotitalousnaiset)
  • ja koollekutsujana Juha Vimpari (Vapepa).

Jos olet kiinnostunut varautumisen koulutusohjelman rakentamisesta ja sinulla on kokemusta ja asiantuntijuutta varautumiseen liittyvistä asioista tai haluat olla vielä puuttuvien jäsenjärjestöjen edustajana toiminnassa mukana niin tervetuoa ryhmään!

Lisätietoja varautumisesta ja koulutusohjelmasta

Juha Vimpari, koollekutsuja
MPK:n varautumisen koulutusohjelma, Keski-Suomi
p.040 7071510, juha.vimpari@gmail.com