Lippujuhlapäivä Keski-Suomessa

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän juhlallisuudet Keski-Suomessa alkoivat Jyväskylän Vanhan hautausmaan sankarimuistomerkillä aamun viileinä hetkinä seppeleenlaskulla. Puolustuvoimain seppeleen sankarimuistomerkillä laskivat Ilmavoimien Esikunnan esikuntapäällikkö prikaatinkenraali Kari Salmi ja Ilmasotakoulun johtaja Petri Tolla. Sotilaspastorin pitämän lyhyen kenttähartauden ja Ilmavoimien Soittokunnan musiikin jälkeen tilaisuus päättyi Suomen lipun ja lippulinnan poistuessa.

Ilmasotakoulun aliupseerikoulun kentällä suoritetun juhlallisen lipunnoston jälkeen oli vuorossa puolustusvoimain henkilöstönylentämis- ja palkitsemistilaisuus vrsk ravintola Luonetissa. Juhlassa ylennettiin 23 henkilökuntaan kuuluvaa virkapukuista ja 9 siviilinä palvelevaa henkilöä.

Keski-Suomen Aluetoimiston järjestämä reserviläisten ylentämis- ja palkitsemistilaisuus järjestettiin Saarijärven koulukeskuksessa aluetoimiston päällikön everstiluutnatti Janne Oksasen isännöimänä. Juhlaan olivat kutsuttuina kaikki 32 ylennettävää upseeria ja 193 aliupseeria sekä runsas joukko keskisuomalaisia kutsuvieraita. Kutsua olivat noudattanut suuri osa ylennettävistä.

Tilaisuuden avasi evl Oksanen tervetulosanoin ja ylennettäville luovutettavien ylennyskirjojen jaolla. Keski-Suomessa ylennettiin mm. majurin sotilasarvoon maanviljelijä Reijo Pekkarinen Viitasaarelta, kapteenin sotilasarvoon Keski-Suomen Reserviupseeripiirin puheenjohtaja senior specialist Santeri Heinonen, kersantin sotilasarvoon Keski-Suomen Reserviläsipiirin puheenjohtaja kunnansihteeri Jouko Hyppönen ja Suomen ensimmäiseksi ylivääpeliksi naisena markkinointiassistentti Katri Tynkkynen. Ohessa kuva ylennetystä neliköstä.

Vasemmalta kapt res Santeri Heinonen, yliv res Katri Tynkkynen, maj res Reijo Pekkarinen ja kers res Jouko Hyppönen

Neliriviin järjestyneille ylennettäville kohotetun maljan jälkeen olivat vuorossa puolustusvoimien ja liittojen myöntämien ansiomerkkien ja mitalien jako. Suomen Reserviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin oli puolustusministeri myöntänyt Pasi Koivistolle, Jarmo Isosäville ja Pekka Mattilalle. Reserviläisliiton hopeisen ansiomitalin sai rintaansa Mauri Kananen ja Suomen Kiltaliiton ansiomitalit Juha Pipinen ja Erkki Pastinen. Alla palkitut lippujen edessä.

Saarijärven lippujuhlapäivän juhlassa 4.6.2013 palkitut

 

Ilmavoimien Soittokunnan viihdyttäessä ja alkavan ukonilman jyristäessä nautti juhlaväki maittavasta saarijärvisestä tarjoilusta. Juhlassa oli aistittavissa vahva maanpuolustustahto ja -henki. Toivottavasti tapaan monet teistä Keuruulla Keski-Suomen alueellisessa maanpuolustusjuhlassa elokuun 10. päivänä.

Keski-Suomen reservipiirit onnittelevat kaikkia ylennettyjä!

Toiminnanjohtaja KariL