Liikkuva sotilaskoti Luonetjärven sotilaskotiyhdistykselle -hanke

Luonetjärven sotilaskotiyhdistyksen LSK-auto työtehtävissä Viitasaarella.

Kulunut vuosi on sekä Ilmavoimien että Sotilaskotijärjestön juhlavuosi molempien täyttäessä 100 vuotta.

Luonetjärven sotilaskotiyhdistys ry on yksi 37:stä Suomessa toimivasta sotilaskotiyhdistyksestä.  Tikkakosken Länsirannan sotilaskodissa asiakkaita ovat pääosin Ilmasotakoulussa palvelevat varusmiehet ja –naiset, mutta myös reservin kertausharjoituksissa olevat ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kurssilaiset. Liikkuva Sotilaskoti (LSK) autolla viedään sotilaskodin palvelut varusmiesten luo maastoharjoituksiin ja leireille. Auto mahdollistaa myös sotilaskodin osallistumisen puolustusvoimien, ilmavoimien ja maanpuolustusjärjestöjen tapahtumiin.

Luonnetjärven sotilasyhdistyksen käytössä oleva LSK-auto on yli 30 vuotta vanha ja tullut tiensä päähän. LSK-hankkeen kustannusarvio on 100 000 euroa ja se on tarkoitus toteuttaa lahjoitusvaroin. Hankkeella on Sisä-Suomen poliisilaitoksen 29.12.2017 myöntämä lupa (RA/2017/1393). Hankkeen suojelijana on ministeri Elisabeth Rehn. Hankkeessa on mukana myös Ilmasotakoulun kilta.

Juttu Luonetjärven sotilaskotiyhdistyksen ja Ilmasotakoulun killan LSK-hankkeesta

Lähde: Pilven Veikko -lehti 1/2018
Ilmasotakoulun Kilta