Kiekkokaukalosta veteraaneja tukemaan

Kolmen jyväskyläläisen veteraanijärjestön ja kahden reservijärjestön jäsenet osallistuivat lauantaina 29. lokakuuta Sotiemme veteraaneille -lipaskeräykseen Jyväskylän kaduilla ja marketeissa. Jyväskylän sotaveteraanit ry:n Kari Korhonen arvioi lauantain keräyksen tuoton olleen 8000-10000 eron välillä. Keräyksen tarkka tuotto oli 8458,03 euroa. Tänä vuonna aikaisemmat keräykset ovat tuottaneet jo 51500 euroa. Järjestöjen keräystavoite vuoden loppuun mennessä on 75000 euroa.

Veteraanijärjestöt käyttävät keräysvarat maakuntamme alueella kodinhoitopalvelujen ostamiseen ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen. Varoilla tuetaan veteraaneja arjen toiminnoissa niin, että he voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Suomen sodissa 1939-1945 taisteli arviolta 700 000 miestä ja heitä tuki rintamalla erilaisissa tehtävissä noin 200 000 lottaa.

Jyväskylän keskustan Kompassilla tuki keskisuomalaisten kansanedustajien puhemies kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo osuudellaan keräystämme. Kauniissa syyssäässä tehdyssä pikahaastattelussa totesi Sinuhe Wallinheimo tuntevansa erittäin suurta

arvostusta veteraaneja kohtaan. Hän näki veteraanitukiasian siinä valossa että valtiovallan olisi pitänyt hoitaa veteraanien tukeminen lopullisesti järjestykseen jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Puolustusvoimien tulevista muutospaineista Wallinheimo sanoi Keski-Suomen kansanedustajien pitävän puolueisiin katsomatta maakuntamme varuskuntien puolta tehtäessä säästö- tai lopettamisista poliittisia päätöksiä. Pioneerirykmentin suojelukomppanian alikersantit Virtanen (vas) ja Ollikainen ojentavat keräyslippaita Wallinheimolle.

Jyväskylän rintamaveteraanit ry:n, Jyväskylän seudun sotainvalidit ry:n, Jyväskylän sotaveteraanit ry ja Jyväskylän reserviupseereiden sekä reserviläisten iskuryhmän lisäksi oli lipaskerääjinä 27 varusmiestä Keuruun Pioneerirykmentistä. Reserviläisiä osallistui päivän keräykseen 19 aktiivia reserviläistä.

Oheisessa kuvassa varusmiesten tukiryhmän reserviläisiä Taulumäen veteraanitalon pihalla.

Keräysterveisin KariL