Keskusteleminen piirien sivustolla

Seuraava sivujen rakennetta koskeva pohdiskelu olisi paikallaan: pitäisikö lukijoilla olla vuorovaikutusmahdollisuus? Jos pitäisi, niin minkälainen?

Vuorovaikutus voitaisiin toteuttaa käytännössä kolmella, osin limittäisellä, tavalla:

  1. täysiverisellä keskustelupalstalla,
  2. yksinkertaisella vieraskirjalla tai
  3. kommenttiosioilla.

Kommentointiosio näkyy tämän(kin) artikkelin lopuksi. Tila on pieni eikä keskustelua juurikaan pääse syntymään, koska kommentit ovat sidottuja artikkeleihin, joiden yhteyteen ne on kirjoitettu.

Vieraskirjaominaisuus on helppo toteuttaa. Se olisi käytännössä kommenttiosio, mutta vain yhdellä sivulla, johon lukijat voisivat käydä jättämässä terveisensä.

Keskustelupalsta vaatii aikaa ja paneutumista. Eikä pelkästään perustettaessa, vaan myös jatkossa moderoinnin (viestien julkaisukelpoisuus, ”päätoimittaminen”) muodossa.

Vaihtoehdot 1 ja 2 ovat käytännössä toistensa substituutteja, mutta numero 3 voisi  olla toiminnassa joko niine hyvineen tai yhdessä vaihtoehtojen 1 tai 2 kanssa.

Kommentoikaa!