Aselakimuutokset voimaan vaalien jälkeen

Suurimmat aselain 13.6.2011 voimaan astuvat muutokset koskevat uusia  pistoolien, pienoispistoolien, revolverien ja pienoisrevolverien lupia eli ns. käsiaselupia. Jatkossa käsiaseluvan voi saada 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka on kaksi vuotta harjoitellut ammuntaa jossain ampumaseurassa. Ensimmäinen lupa on määräaikainen mutta tämän jälkeen saa toistaiseksi voimassa olevan luvan. Muiden kuin käsiaseiden, esimerkiksi metsästyskiväärien ja -haulikoiden, osalta lupien voimassaoloon tai harrastuksen osoittamiseen ei tule muutoksia. Nyt voimassa olevat aseluvat säilyvät ennallaan eikä niiden haltijoilta vaadita käsiaseidenkaan osalta todistusta aktiivisesta ampumaharrastuksesta.

Muiden kuin ”käsiaseiden” osalta hankkimis- ja hallussapitoluvan ikäraja nousee 18 vuoteen. 15 vuotta täyttänyt voi kuitenkin saada rinnakkaisluvan kivääriin, pienoiskivääriin, haulikkoon tai yhdistelmäaseeseen. Hakijalta vaaditaan myös soveltuvuustesti ja ampumaseuran ampuma-asekouluttajan antama todistus harrastuneisuudesta. Lisäksi poliisi voi pyytää tarvittaessa hakijasta lääkäriltä suoraan hänen terveystietojaan.

Ampuma-aseiden määritelmää laajennettiin uudistuksessa kattamaan myös esineet, jotka ovat helposti muunnettavissa ampuma-aseiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi osa starttipistooleista. Luvanvaraisiksi osiksi tulevat jatkossa myös aseen rungot, sulkulaitteen osat sekä äänenvaimentimet.

(Lähde: Reserviläisliitto)

Vertailun vuoksi…

Sveitsiläisten enemmistön mielestä aseiden, myös armeijan rynnäkkökivääreiden, säilyttäminen kotona ei ole ongelma. Ehdotus aselakien muuttamiseksi kaatui selvästi kansanäänestyksessä . Ääntenlaskun päätyttyä 20 kantonia 26:sta oli äänestänyt lakien tiukentamista vastaan. Sveitsin kansanäänestyksissä ehdotusten läpimenoon vaaditaan yli puolet sekä kaikkien kansalaisten että kantonien äänistä.

Muutosta aselakeihin vaati muun muassa naisjärjestöistä ja kirkoista koostuva kansanliike, jonka mukaan aseiden säilyttämiselle kodeissa ei ole enää mitään perusteita. Aktivistien mukaan Sveitsissä tehdään itsemurhia ampuma-aseilla selvästi enemmän kuin muualla Euroopassa. Monet muistelevat myös vuoden 2001 verilöylyä Zugin kantonissa.

(Lähde: STT)