Keski-Suomen reservipiireissä tehdään hallinnon uudistus

Reservipiirit ovat työstäneet vuoden 2013 aikana uutta hallintomallia, jossa siirryttäisiin yhteen toiminnanjohtajaan ja samalla haetaan hallintokuluihin vähintään 25 %:n säästö nykyiseen verrattuna. Piirihallitukset käsittelivät 4.3.2014 kokouksissaan hallintomallin tekstiosuuksia ja luonnosta toiminnanjohtajan sopimukseksi.

Piirihallitusten kokouksissa päätettävien asioiden valmistelevana elimenä jatkaa piirien yhteinen työvaliokunta ja se tulee olemaan 9 jäseninen, johon kuuluvat molempien piirien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, taloudenhoitaja, piirilehden päätoimittaja ja toiminnanjohtaja. Työvaliokunnan puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain piirin puheenjohtajien kesken ja puheenjohtaja toimii valiokunnan kokoonkutsujana. Toiminnanjohtaja yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa esittelee asiat ja toimii kokousten sihteerinä. Työvaliokunta voi kokoontua myös sähköpostien välityksellä.

Piirit haluavat säilyttää organisaatiossaan edelleen neljä toimikuntaa, jotka ovat ampuma-, kenttäkelpoisuus-, tiedostus- sekä veteraani- ja perinnetoimikunta.
Piirihallitusten kokousten koollekutsumisen vastuu on jatkossa puheenjohtajilla ja molemmat piirihallitukset ovat valinneet itselleen piirihallituksiinsa sihteerin, joka vastaa piirihallitusten kokousten pöytäkirjaamisesta. Toiminnanjohtaja pitää sihteereihin kiinteää yhteyttä niin, että piirihallituksista kertyvä arkistoitava pöytäkirjamateriaali saadaan asianmukaisesti säilytykseen.

Piirien yhteinen työvaliokunta kokoontuu vielä huhtikuun lopussa viimeistelemään nyt piirihallituksissa päätettyjä hallintomallin ja sopimusten yksityiskohtia ja se tulee tekemään lopullisen esityksen toukokuun 7.päivä kokoontuville piirihallituksille, jotka päättävät lopullisesti sen, että otetaanko uusi työskentelytapa käyttöön jo kesäkuun alussa tänä vuonna.