Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry juhli 80-vuotista taivaltaan – katsetta käännetään jo perinneaikaan

Sotainvalidipäivänä 18.8. vietettiin Jyväskylän sotainvalidien kenties viimeistä vuosijuhlaa. Sotainvalidien – kuten kaikkien sotiemme veteraanien – rivit harvenevat. Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piirissä sotainvalideja on enää 33, joista Jyväskylässä 17. Puoliso- ja leskijäseniä on 216, joista Jyväskylän osastossa 78. Katseet ovat jo siirtymässä kohti perinneaikaa.

Juhlallisuudet alkoivat seppeleenlaskulla Sotainvalidityön muistomerkille. Seppelpartiossa vas. sotainvalidi Alla Hoskonen, Jyväskylän seudun Sotainvalidien puheenjohtaja Kyösti Tomperi ja Sisä-Suomen piirin toiminnanjohtaja Mari Ekmark. Vuonna 2010 paljastettu muistomerkki sijaitsee Cygnaeuksen koulun pihalla. Paikka on historiallinen, sillä Sotainvalidien Veljesliitto perustettiin 18.8.1940 Cygnaeuksen kansakoululla.
Yhdistyksen 80-vuotisjuhlassa puheenjohtaja Kyösti Tomperi loi katsauksen historiaan ja esitti kiitokset erityisesti niille lukuisille vapaaehtoisille, jotka ovat mahdollistaneet monipuolisen toiminnan piirin alueella. Kuvassa puhujan takana vas. sotainvalidit Toivo Mäntylä, Heikki Isännäinen ja Kauko Tumanto, jotka muutaman muun sotainvalidin kanssa olivat myös juhlassa mukana.

Teksti ja kuvat: Matti Hyvärinen