Jyväskylän Reserviupseerit syyskokouksessa 11.10.2011

Jyväskylän Reserviupseerit ry:n jäsenet kokoontuivat otsikon päivänä syyskokoukseensa Jyväskylän messujen hallintorakennuksen neuvotteluhuoneeseen. Syyskokoukseen saapui  noin 20 yhdistyksen jäsentä.

Jyväskylän Messujen tarjoamien kokouskahvien jälkeen oli tarjolla ylikomisario Olavi Pienimäen alustus uuden aselain vaikutuksista reserviläisten asehankintoihin ja ampumaharrastukseen. Aselupa-asioiden kanssa työskentelevä Pienimäki kertoi aselain vaikutukset faktoilla ja myös huumorilla höystettynä. Alustuksen jälkeen virinnyt vilkas keskustelu venyi reilusti yli asetetun aikarajan. Asia kiinnosti jokaista paikalla ollutta.

Ennen varsinaisia sääntöjen mukaisten syyskokousasioiden käsittelyä luovutti puheenjohtaja Pekka Nupponen Reserviläisurheiluliiton myöntämän kultaisen ansiomitalin Santeri Heinoselle.

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi kokemuksella Antti Airaksinen. Hyvin valmisteltu kokous toiminta- ja taloussuunnitelmineen sujui rutiinilla. Vuoden 2012 toimihenkilöitä valittaessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Jarmo Siltanen, 1. varapuheenjohtajaksi Timo Koski ja 2. varapuheenjohtajaksi Kimmo Honkanen. Puheenjohtajavalinnan jälkeen luovutti Pekka Nupponen puheenjohtajan miekan saatesanoineen tulevan vuoden puheenjohtajalle.