Jouluaaton kunniavartio Jyväskylässä

Jyväskylän Reserviupseerit ry:n edeltäjän Keski-Suomen Reserviupseerikerho ry:n jäsenten  kapteeni H. Lehden ja luutnatti H. Linnoven vuonna 1952 kirjoittamassa kerhon 20-vuotisjulkaisussa kerrotaan:

Jouluaattoiltana on haluttu omistautua hetkeksi sankariveljien muistolle järjestämällä sankarihaudalle kunniavartio kerhon jäsenten keskuudesta. Tämä kunniavartio on ollut paikallaan vuodesta 1949 lähtien joka joulu tavallisesti kello 17 ja 19 välisenä aikana. Sankaripatsaalla loistava valaistu vapaudenristi on ripustettu paikoilleen kerhon esityksestä ja Jyväskylän kaupungin toimesta.”

Tänäkin jouluna kunnioitettiin katkeamatonta perinnettä Jyväskylän vanhalla hautausmaalla sankarimuistomerkin ääressä. Vuosikymmenien kuluessa on kunniavartioon halukkaiden määrä lisääntynyt. Vartiot alkavat nykyisin jo kello 14 ja 15 välillä kenraalivartiolla, vuorollaan ovat vartiossa Jyväskylän reserviupseerit, reserviläiset, kadettipiiri, sinibaretit ja Luonetjärven varuskunnan upseerit. Vartion pituus on puoli tuntia, joskus paukkupakkasella on päädytty 20 minuutin vartiovuoroihin. Tämän joulun vartiossa seisoneita suosi nollakelin pilvipoutainen sää, jouluaatto oli lähes lumeton. Kuvassa luovuttavat Jyväskylän reserviläiset vartion varuskunnan upseereille.

 

Kunniavartion vaihto jouluna 2011

Jouluaattona haluavat ihmiset muistaa vanhalla hautausmaalla lepääviä vainajiaan, samalla poiketaan mieluisasti sankarimuistomerkillä. Useita kertoja vartiossa olleena tiedän vartiovuoron muistuttavan nurmen alla lepäävien sankareiden merkityksestä ja tuovan joulumielen.