Ilmapuolustuspiirin valmiuspäälliköksi Markku Metsäpelto

Ilmapuolustuspiirissä keskiössä sotilaallisen valmiuden kehittäminen.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Ilmapuolustuspiirin valmiuspäällikkönä vuoden alussa aloittanut Markku Metsäpelto näkee tulevan työkenttänsä hyvin haasteellisena. Maanpuolustuksen arvostus on noussut kansalaisten keskuudessa ja kiinnostus MPK:n järjestämille kursseille on ilahduttavasti lisännyt osallistumista ja aktiivista paneutumista maanpuolustusasioihin.

“Oma työsarkani on pitkälti tukea ilmapuolustuspiirin koulutuspäälliköiden sekä sitoutuneitten kouluttajien ja toimijoiden toimintaa järkevällä ennakkosuunnittelulla ja yhteydenpidolla puolustusvoimien suuntaan. Onhan ilmapuolustuspiirin yksi tärkeimmistä tehtävistä, ellei jopa kaikkein tärkein osaavan ja ammattitaitoisen reservin sotilaallisten taitojen koulutus ja ylläpito ilmavoimien taistelutukikohtien sijoitetulle henkilöstölle.“

“Valmiuspäällikkönä kannan vastuun valtakunnallisten harjoitusten läpivienneistä. Tänä vuonna pidettävät SAR (search and rescue) etsintä- ja pelastusharjoitukset yhdessä Suomen Lentopelastusseuran (SLPS) kanssa Luonetjärvellä ja Pirkkalassa tarjoavat mahdollisuuden harjoitella etsintä- ja pelastustoimia kolmannen sektorin ja eri viranomaisten kanssa. Pääpaino harjoituksissa on ilmasta tapahtuva etsintä mutta myös toiminta maasta käsin ja vesistössä kuuluu oleellisina osina aiheisiin.”

Kesäkuussa Jyväskylässä pidettävän etsintä- ja pelastusharjoituksen SAR Keski-Suomi 22 -harjoituksen valmistelut on käynnistetty yhdessä SLPS:n kanssa maaliskuun alussa tapaamalla paikallisia viranomaisia, VaPePan ja kolmannen sektorin edustajia. ”Seuraavassa tapaamisessa luodaan jo pohjaa sille, mitä asioita viranomaistahot ja mukaan tulevat toimijat haluavat harjoitella täällä”, toteaa Metsäpelto tyytyväisenä.

Teksti ja kuva: Eila Keinonen