Erkki Hautamäen luento – Suomi myrskyn silmässä

Suomi myrskyn silmässä 001

Oliko Neuvostoliitolla 1936-1939 salaiset sotasopimukset Englannin ja Ranskan sekä myös erikseen Saksan kanssa?

Erkki Hautamäen kirjan ydinkohtana on pohdinta siitä, että oliko toisen maailmansodan käsikirjoituksen laatimiseksi Neuvostoliitolla kaksi sotasopimusta: toinen Englannin ja Ranskan ja toinen Saksan kanssa? Marsalkka Mannerheim tunsi venäläisen ajattelutavan perinpohjin. Hän oli tehnyt ensimmäisen sotilasuransa tsaarin Venäjän armeijassa ja lähellä hovia. Hänestä kehittyi sellainen kielitaitoinen kosmopoliitti, joka ymmärsi, miten maailmanhistorian eri vaiheiden käsikirjoituksia sommiteltiin, kirjoittaa eversti Erkki Nordberg kirjan esipuheessa.

Hautamäki esittelee kirjassaan liittoutuneiden 15.10.1939 tekemän sotasuunnitelman, jonka mukaan ranskalaiset ja brittiläiset joukot miehittävät Tanskan ja Norjan sekä Etelä- ja Länsi-Ruotsin ja sitovat ruotsalaiset joukot niin, etteivät ne kykene auttamaan Suomea, jonka Neuvostoliitto samanaikaisesti valloittaisi. Tämä asia tuli Saksan tietoon ja saksan politiikka muuttui ja 9. helmikuuta 1940 Hitlerin päämajassa, jolloin syntyivät muuttuneen tilanteen edellyttämät linjapäätökset.

Tervetuloa kuulemaan mielenkiintoista luentoa!