Ampuma-asekouluttajakoulutus Jyväskylässä 22.5.

Sisä-Suomen poliisilaitos järjestää ampuma-asekouluttajan koulutuksen sunnuntaina 22.5.2022 klo 9 – 16 Tampereella ja Jyväskylässä. Ampuma-asekouluttajakoulutuksen suorittanut voi hakea kouluttajahyväksynnän ja antaa tämän jälkeen aktiivisuustodistuksia ampuma-aselupaharkintaa varten. Koulutus ei valmenna ampuma-aseilla tapahtuvaan toimintaan, vaan aktiivisuustodistusten antamiseen yhdistyksen jäsenille näiden hakiessa ampuma-aselupia poliisilaitokselta.

Ennakkoilmoittautuminen tulee tehdä 19.5. mennessä. Koulutuksen suoritemaksu on 35 euroa.

Katso lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet Poliisin tiedotteesta.