Luokkakokeet sotilaskiväärillä peruttu

Tapahtuma on peruttu.

Luokkakokeiden tarkoituksena on olla ampujien taidollisen kehityksen mittari sekä tutustuttaa heidät vanhoihin kivääritauluihin ja pisterajoihin, joita Suomen Ampujainliiton ja Puolustusvoimien (Armeija ja Suojeluskuntajärjestö) ammunnoissa pidettiin saavutuksen arvoisina.

Luokkakokeet aloitetaan 150 metrin matkalta. Aluksi ammutaan viisi koelaukausta, joiden paikkauksen jälkeen vuorossa on III-luokan koe. Kokeessa ammutaan 10 laukausta makuuasennosta päärengastauluun ja hyväksyttävä suoritus on 75 pistettä. Kaikille 50 vuotta täyttäneille ampujille lasketaan ikähyvitystä taulukon kohdan ”vapaa- ja sot.kiv. 10 lauk. makuulta” mukaisesti.

III-luokan saavuttaneet ampujat voivat seuraavaksi yrittää pääsyä II-luokkaan. Koe on edellisen kaltainen, mutta luokkavaatimus on 85 pistettä.

Sääntöjen mukaan ”luokaton” ampuja aloittaa III-luokasta edeten pykälä kerrallaan. Jos siis esim. III-luokan kokeessa tulos olisi 90 pistettä, tämä ei kuittaa samalla kertaa II-luokan koetta, vaan se on ammuttava erikseen.

II-luokan läpäisseille kokelaille järjestetään tarvittaessa mahdollisuus I-luokan kokeeseen. Tämä tapahtuu 300 metrin matkalta valinnanvaraisesti joko 15 laukauksella makuuasennosta rintarengastauluun tai kolmiasentoisesti 3×5 laukauksella SAL:n 300 m kivääritauluun. Vaatimus on makuuasennosta 120 pistettä ja kolmiasennosta 94 pistettä. Ikähyvitykset edelliseen lasketaan kohdan ”vapaa- ja sot.kiv. 15 lauk. makuulta” mukaan, kun taas jälkimmäiseen lisätään ½ kohdan ”vapaa- ja sot.kiv. 3×10” mukaisesta hyvityksestä.

Mestari-, erikoismestari- ja suurmestariluokan kokeita järjestetään myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Ampuja saa yrittää kuhunkin luokkaan pääsyä neljä kertaa kalenterivuoden aikana. Hyväksyttävä suoritus edellyttää ampujalta ennakkoilmoitusta ja -maksua. Yrityksen hinta on III- ja II- ja I-luokissa 5 €, M-, EM- ja SM-luokissa 10 €.

Kokeessa käytettävän sotilaskiväärin tulee ominaisuuksiltaan olla RESUL:n perinneasesääntöjen kohdan 4.1 mukainen ”Suomessa käytetty” (B). Ratakaukoputken käyttö kokeen aikana on sallittu. Käytetään ampujien omia ampumamattoja sekä nilkkatyynyjä. Varusteet RESUL:n sääntöjen mukaiset.

Tapahtuma alkaa klo 10:00. Ilmoittautuminen ja maksu paikan päällä. Tiedustelut: Antti Liimatainen, antti.jo.liimatainen(at)gmail.com, p. 040 843 4540.