Reserviupseeripiiri

Keski-Suomen Reserviupseeripiirin toiminnan painopiste on johtamiskoulutuksessa, koulutusjärjestelmän kehittämisessä, kenttäkelpoisuuden ja reserviupseereiden ampumatoiminnan turvaamisessa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Piirillä on vahvaa yhteistoimintaa Keski-Suomen Aluetoimiston, Ilmasotakoulun, Pioneerirykmentin, MPK:n, Keski-Suomen Reserviläispiirin, veteraanijärjestöjen ja muiden maanpuolustustahojen kanssa. Kenttäkelpoisuusasioissa tukeudutaan yhteistyöhön Suomen Reserviläisurheiluliiton ja Keski-Suomen Maanpuolustuspiirin kanssa. Kenttäkelpoisuuden kehittäminen merkitsee vahvaa panostusta ammuntaan, liikuntaan, maastotoimintaan sekä kenttäkelpoisuustestien järjestämiseen.

Tiedottamisessa käytetään piirien yhteistä Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehteä ja piirikirjeitä. Piiri osallistuu yhdessä reserviläispiirin kanssa messutapahtumiin (vast.) toimintansa esittelemiseksi.

Piiri palkitsee ja muistaa jäsenistöään ja yhteistyökumppaneitaan sekä kannustaa yhdistyksiään tekemään esityksiä jäsentensä huomioimiseksi ja ylentämiseksi heidän ansioistaan. Piiri panostaa alueensa hiljaisten yhdistysten järjestötoiminnan aktivointiin myötäillen RUL:n tavoitetta jäsenhankinnassa ja – huollossa sekä mahdollisesti taloudellisesti.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2015
Reserviupseeripiirin toimintaa toteutetaan piirin toimintakalenterin,
ampumatoimikunnan, kenttäkelpoisuus-liikuntatoimikunnan, veteraani- ja
perinnetoimikunnan sekä tiedotustoimikunnan laatimien suunnitelmien sekä
kilpailukalenterin mukaisesti. Edellisten lisäksi KSALTSTO:n laatiman Keski-
Suomen maanpuolustustapahtumien kalenterin 2015 mukaisesti sekä MPK:n
Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön kurssisuunnitelmiin osallistuen.
-K-S Reserviupseeripiirin tavoitteita vuoden 2015 toiminnalle
-Vänrikkipäivä järjestetään
-Toimintapäivä järjestetään
-Prosenttiammunnassa saavutetaan paremmat tulokset
-Edistetään ampumataidon ja –mahdollisuuksien kehittämistä
-Piirin jäsenmäärä kasvaa
-Piirin nettisivut ja uusi jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä
Piiri jatkaa yhteistoimintaa toimintavuonna 2015 Keski-Suomen Aluetoimiston,
Ilmasotakoulun, MPK:n, Keski-Suomen Reserviläispiirin, Keski-Suomen
veteraanijärjestöjen, Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piirin, Naisten
Valmiusliiton Keski-Suomen osaston ja muiden maanpuolustustahojen kanssa.
Tiedottamisen medioina ovat Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehti ja piirien
verkkosivut.
Kenttäkelpoisuuden testaamiseen halukkaiden reserviläisten kouluttamista
Suomen Reserviläisurheiluliiton kanssa jatketaan yhteistyössä Keski-Suomen
KOTU -yksikön kanssa. Kenttäkelpoisuuden kehittäminen tarkoittaa vahvaa
panostusta kenttäkelpoisuustestien järjestämiseen, ammuntaan ja liikuntaan.
Piiri osallistuu yhdessä reserviläispiirin kanssa messutapahtumiin (vast.)
toimintansa esittelemiseksi. Reservipiirit rakentavat yhteisen esittelyosaston
maakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa Jämsässä elokuussa 2015.
Piiri panostaa alueensa yhdistysten järjestötoiminnan sekä nuorten aktivointiin
yhteistoiminnassa paikkakunnan muiden yhdistysten kanssa vuonna 2015.
Piirihallitus edellyttää jokaiselta syyskokouksessa 2014 valitulta toimikunnalta
tulostavoitteellista toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2016 syyskuun
2015 loppuun mennessä.
TOIMINTA 2015
Päätapahtumat vuonna 2015
Piiri järjestää tai osallistuu seuraaviin tapahtumiin:
(osa tapahtumista järjestetään yhdessä K-S reserviläispiirin kanssa)
– IlmaSK:n reserviupseerikurssin päätöstilaisuus 1/2015
– Piirin paikallisyhdistys osallistuu kotiutuvien varusmiesteninfotilaisuuksiin IlmaSK:lla
– K-S RUP kevätkokous 3/2015
– Varuskuntavierailu yhdessä reserviläispiirin kanssa
– Vänrikkipäivä
– Toimintapäivä
– Reservipiirien yhteinen sota- ja kulttuurihistoriallinen matka 6/2015
– IlmaSK:n reserviupseerikurssin päätöstilaisuus 7/2015
– Keski-Suomen maanpuolustusjuhla 8/2015
– K-S RUP syyskokous 10/2015
– Osallistuminen kansallisten juhlapäivien tilaisuuksiin mp-kalenterin mukaan
Keski-Suomen reservipiirien eri toimikuntien toimintasuunnitelmat ovat tämän
toimintasuunnitelman liitteinä. Keski-Suomen Reserviupseeripiiri valvoo ja
tukee toimikuntien laatimien suunnitelmien toteutumista.

Keski-Suomen Reserviupseeripiirin toimintakertomukset:

Kommentointi on suljettu.